Fatty acid composition of drinking cow's milk trade networks of Kyiv
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
186 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
637.12.04/.07:339.378(477-25) (1)
Produse ale animalelor domestice (de curte) și de vânat (253)
Comerț interior. Comerț indigen (44)
SM ISO690:2012
DANCHUK, Vyacheslav; MIDYK, Svitlana; USHKALOV, Valerii; IAKUBCHAK, Olga; HRYSHCHUK, Ihor; DAVYDOVSKA, Liliana. Fatty acid composition of drinking cow's milk trade networks of Kyiv. In: One Health and Risk Management. 2022, nr. 3(1), pp. 38-43. ISSN 2587-3458.
10.38045/ohrm.2022.1.05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 3(1) / 2022 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Fatty acid composition of drinking cow's milk trade networks of Kyiv

Compoziția acizilor grași în laptele de vacă de băut din rețelele comerciale din or. Kiev, Ucraina

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2022.1.05
CZU: 637.12.04/.07:339.378(477-25)

Pag. 38-43

Danchuk Vyacheslav, Midyk Svitlana, Ushkalov Valerii, Iakubchak Olga, Hryshchuk Ihor, Davydovska Liliana
 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 
Disponibil în IBN: 6 ianuarie 2022


Rezumat

Introduction. There are several important aspects requiring a control of fatty acid composi-tion in drinking milk distributed across the retail stores: milk is one of the main consumer products; fatty acids are the main energy substrates, involved in the synthesis of cellular struc-tural components, whereas their interaction might impact the intensity of body growth and development; the fatty acid composition of milk varies depending on the diet and the animal's specific physiological state; in case of udder diseases, a change milk composition may occur; prevention of product counterfeiting distributed across the retail stores. Material and methods. The present research examined milk samples from five dairy produc-ers that distribute their products across the retailing chains in Kyiv. Milk samples were col-lected to determine the fatty acid composition. Milk fat was extracted following the Folch method. The milk fatty acid content assessment was carried out by gas chromatography. Results. 20 fatty acids were identified in the tested milk samples. A higher level of saturated fatty acids was recorded in milk from "Ferma" and "Selyanskoye for kids" dairy producers. The highest content of unsaturated fatty acids was registered in products of “Ukrainskoe” and “Mo-lokia” dairy trademarks. Conclusions. The fatty acid composition of the drinking cow’s milk distributed across trading networks in Kiev was found to be heterogeneous, by differing in the content of both long-chain saturated fatty acids and unsaturated fatty acids.

Introducere. Există câteva aspecte importante care necesită un control riguros al compoziției acizilor grași din laptele de băut distribuit în magazinele de vânzare cu amănuntul: laptele este unul dintre produsele esențiale de consum; acizii grași sunt principalele substraturi ener-getice implicate în sinteza componentelor structurale celulare, în timp ce interacțiunea lor ar putea afecta intensitatea dezvoltării organismului uman; compoziția acizilor grași din lapte variază în funcție de alimentație și de starea fiziologică specifică animalului; în cazul bolilor ugerului poate surveni modificarea compoziției laptelui; prevenirea contrafacerii produselor lactate distribuite în magazinele de vânzare cu amănuntul. Material si metode. Prin prezenta cercetare s-au examinat mostrele de lapte de la cinci pro-ducători de lactate care își distribuie produsele prin lanțurile de vânzare cu amănuntul din or. Kiev pentru a determina compoziția acizilor grași. Grăsimea din lapte a fost extrasă prin me-toda Folch. Evaluarea conținutului de acizi grași din lapte a fost efectuată prin cromatografie gazoasă. Rezultate. În probele de lapte testate au fost identificați 20 de acizi grași. Un nivel mai ridicat de acizi grași saturați a fost înregistrat în laptele de la producătorii de lactate „Ferma” și „Se-lyanskoye pentru copii”. Cel mai mare conținut de acizi grași nesaturați a fost înregistrat în produsele mărcilor comerciale de lactate „Ukrainskoe” și „Molokia”. Concluzii. Compoziția de acizi grași din laptele de vacă distribuit în rețelele comerciale din or. Kiev s-a dovedit a fi heterogenă, prin diferența în conținutul atât de acizi grași saturați cu lanț lung, cât și de acizi grași nesaturați.

Cuvinte-cheie
fatty ac-ids, drinking cow's milk,

acizi grași, lapte de vacă