Aplicarea principiului nediscriminării – un obiectiv al formării polițiștilor în domeniul drepturilor omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
143 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-05 11:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.7:351.74 (3)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (649)
Activități specifice administrației publice (856)
SM ISO690:2012
CREANGA, Liliana. Aplicarea principiului nediscriminării – un obiectiv al formării polițiștilor în domeniul drepturilor omului. In: Legea şi Viaţa. 2021, nr. 11-12(359-360), pp. 19-23. ISSN 2587-4365.
10.5281/zenodo.5796511
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Aplicarea principiului nediscriminării – un obiectiv al formării polițiștilor în domeniul drepturilor omului

Applying the principle of non-discrimination – an objective for training police officers in the field of human rights

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5796511
CZU: 342.7:351.74

Pag. 19-23

Creanga Liliana
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2021


Rezumat

Necesitatea aplicării principiului nediscriminării rezultă din aceea că suntem înconjuraţi zilnic de diversitate, uneori în mod inconştient, în cadrul activităţilor noastre cotidiene. În acelaşi timp, managementul diversităţii a devenit o problemă globală, abordată în diferite contexte şi practici organizaţionale. Diversitatea constituie un element crucial în organizaţiile moderne de asigurare a ordinii publice, dar şi în plan social. În acest sens, dezbaterea cu privire la diversitate în cadrul societăţilor europene şi naţionale este un subiect deosebit de actual. Diversitatea, aşa cum este ea înţeleasă în multe organizaţii, presupune diferenţele dintre persoane, pe baza identificării lor cu grupuri specifice. Cu cât grupurile reprezentate în orice organizaţie diferă şi reflectă în mod fidel diversitatea socială, cu atât mai diversă este organizaţia respectivă. Promovarea diversităţii în cadrul poliţiei are drept obiectiv primordial găsirea şi menţinerea unui echilibru între asigurarea securităţii, implementarea strategiilor de ordine publică şi respectarea drepturilor omului.

The need to apply the principle of non-discrimination results from the fact that we are surrounded daily by diversity, sometimes unconsciously, in our daily activities. At the same time, diversity management has become a global issue, approached in different contexts and organizational practices. Diversity is a crucial element not only in modern law enforcement organizations, but also in social terms. In this sense, the debate on diversity in European and national societies is a particularly topical one. The more the groups represented in any organization differ and faithfully reflect social diversity, the more diverse the organization is. Diversity, as it is understood in many organizations, involves differences between people based on their identification with specific groups. The primary objective of promoting diversity in police is to find and maintain a balance between ensuring security, implementing public order strategies and respecting human rights.

Cuvinte-cheie
diversitate, nediscriminare, egalitate, respectarea drepturilor omului, cultură managerială,

diversity, non-discrimination, equality, respect for human rights, managerial culture