Изучение любви как одного из аспектов взаимоотношения полов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
440 0
SM ISO690:2012
СИНИЦАРУ, Лариса. Изучение любви как одного из аспектов взаимоотношения полов. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2007, nr. 9, pp. 29-35. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 9 / 2007 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Изучение любви как одного из аспектов взаимоотношения полов

Pag. 29-35

Синицару Лариса
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Te article deals with problem of relations between sex male sex female. What is love? How do the partners attract each other? Is it possible to preserve feeling of love for a long period of life? Here are examining different points of view on love as a subject between man and woman of the following authors ( Platon, Spinoza, Fromm, Maslou and others ). During experimental research work among young men and young women lat the age of 19 – 24 their understanding of love feelings, their readiness and willingness to love, attractiveness of the partners. Receiving results convince that great majority of young men and young women consider that marriage is impossible without love.

BibTeX Export

@article{ibn_76697,
author = {Gheţiu, A. and Demcenco, P.},
title = {<p>Argumentare științifică a normativelor pregătirii motrice a elevilor din &icirc;nvățăm&acirc;ntul primar</p>},
journal = {Ştiinţa Culturii Fizice},
year = {2018},
volume = {2 (31)},
pages = {52-56},
month = {Dec},
abstract = {(RO) <p>&Icirc;n articol este prezentată informația științifică referitoare la cercetarea dezvoltării pregătirii motrice a elevilor din &icirc;nvățăm&acirc;ntul primar &icirc;n baza exemplului instituțiilor de &icirc;nvățăm&acirc;nt din localitățile rurale ale raionului Ialoveni din Republica Moldova. Pentru prima dată, &icirc;n ultimii 37 de ani (din anul 1978), conform cercetării &icirc;n masă a nivelului pregătirii motrice a copiilor din clasele primare, a fost fundamentat un model de normative corespunzătoare manifestării lor motrice, iar controlul asupra &icirc;ndeplinirii lor va contribui la dezvoltarea cu succes a elevilor.</p>},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/76697},
keywords = {abordare științifică, normative conform vârstei, pregătire motrice, elevi ai claselor primare, stare fizică, teste
motrice, dezvoltare fizică, metode analitico-matematice, educație fizică, cultura fizică}
}