Fintech and effective competition in the financial-banking system
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
294 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-13 09:07
SM ISO690:2012
CHICU, Veronica. Fintech și concurența efectivă în sistemul bancar și financiar. In: The Collection. Economic security in the context of sustenable development. Ediția 1, 10 decembrie 2021, Chisinau. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2021, pp. 189-194. ISBN 978-9975-155-01-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The Collection.
Ediția 1, 2021
Conferința "Economic security in the context of sustenable development"
1, Chisinau, Moldova, 10 decembrie 2021

Fintech and effective competition in the financial-banking system

Fintech și concurența efectivă în sistemul bancar și financiar

JEL: O33, G10, G21, G23

Pag. 189-194

Chicu Veronica
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Proiect:
20.80009.0807.42 Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale
 
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2021


Rezumat

FinTech se referă la soluțiile tehnologice pentru sectorul financiar. În fiecare dintre domeniile unde este prezent, FinTech nu doar a transformat afacerile și procesele existente, dar a creat și altele noi. Tehnologia a deschis calea unor posibilități noi atât pentru furnizorii de servicii financiare, cât și pentru consumatorii acestor servicii. Simplul acces al consumatorilor non-bancari la dispozitivelor mobile, a permis Tehnologiei financiare să valorifice segmente ale pieței nedeservite până la acel moment, încurajând și promovând astfel incluziunea financiară. Tehnologia financiară, este unul dintre cele mai captivante domenii din afacerile globale de azi, prezentând și cel mai înalt ritm de creștere. Aceasta a schimbat modul în care oamenii se gândesc la bani și la schimbul de valoare într-un timp real.

Cuvinte-cheie
FinTech, Blockchain, finanțare P2P, inteligenţă artificială, Machine Learning

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Chicu, V.</creatorName>
<affiliation>Academia de Studii Economice din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Fintech și concurența efectivă &icirc;n sistemul bancar și financiar</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-155-01-4</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>FinTech</subject>
<subject>Blockchain</subject>
<subject>finanțare P2P</subject>
<subject>inteligenţă artificială</subject>
<subject>Machine Learning</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>FinTech se referă la soluțiile tehnologice pentru sectorul financiar. &Icirc;n fiecare dintre domeniile unde este prezent, FinTech nu doar a transformat afacerile și procesele existente, dar a creat și altele noi. Tehnologia a deschis calea unor posibilități noi at&acirc;t pentru furnizorii de servicii financiare, c&acirc;t și pentru consumatorii acestor servicii. Simplul acces al consumatorilor non-bancari la dispozitivelor mobile, a permis Tehnologiei financiare să valorifice segmente ale pieței nedeservite p&acirc;nă la acel moment, &icirc;ncuraj&acirc;nd și promov&acirc;nd astfel incluziunea financiară. Tehnologia financiară, este unul dintre cele mai captivante domenii din afacerile globale de azi, prezent&acirc;nd și cel mai &icirc;nalt ritm de creștere. Aceasta a schimbat modul &icirc;n care oamenii se g&acirc;ndesc la bani și la schimbul de valoare &icirc;ntr-un timp real.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>