Clinical characteristics of COVID-19 infection in children
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
365 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-22 18:48
SM ISO690:2012
BALUTEL, Tatiana, CONICA, Corina, MUNTEANU, Ana, CEBOTARI, Corina, BOZADJI, Veaceslav, SELEVESTRU, Rodica, ŞCIUCA, Svetlana. Clinical characteristics of COVID-19 infection in children. In: Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, Ed. 1, 20-22 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, (R), p. 379. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R), 2021
Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță"
1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021

Clinical characteristics of COVID-19 infection in children

Caracteristicile clinice ale infecției COVID-19 la copii


Pag. 379-379

Balutel Tatiana, Conica Corina, Munteanu Ana, Cebotari Corina, Bozadji Veaceslav, Selevestru Rodica, Şciuca Svetlana
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2021


Rezumat

Background. COVID-19 infection is common in the pediatric population, presenting a variety of respiratory manifestations and evolving with multiple complications. Objective of the study. Assessment of clinical signs in different age categories in children hospitalized with COVID-19 infection Material and Methods. The study included 64 children from the COVID-19 section, IMSP IMC, with a mean age of 2.04 ± 0.38 years (variations 1 day-17 years), divided into 5 age groups: 0-1 month, 1-12 months, 1 -3 years, 3-7 years,> 7 years. The methodology of the study expected to assess the significance of clinical manifestations in the COVID-19 infection episode. Results. The study found a higher frequency of the disease in infants– 32,81%. The nosological expression of the infection was dominated by pneumonia 93,75%:95%CI 84,76-98,27 and single cases(4 children)-upper respiratory infections. Severe evolution showed 17,19%:95%CI8,90-28,68, the moderate form being dominant-70,31%.An almost constant sign was the febrile syndrome,which in 31 cases(48,44%) was> 38,00C. Each second child showed catarrhal respiratory signs,cough and cyanosis in 66% of children,chest circulation in 32% of cases,wheezing 9,38%. COVID-19 infection in hospitalized children resulted in respiratory complications in 81,25% cases,toxic complications 23,44%. Conclusion. COVID-19 infection in hospitalized children occurs mainly with pneumonia and only unique cases of nasopharyngitis, with the constant presence of catarrhal respiratory signs, dyspnea and fever, but also a susceptibility to develop severe forms and complications.

Introducere. Infecția COVID-19 este frecventă la populația pediatrică, prezentând o varietate de manifestări respiratorii și evoluând cu multiple complicații. Scopul lucrării. Evaluarea semnelor clinice, la diferite categorii de vârstă, la copiii spitalizați cu infecția COVID-19. Material și metode. În studiu au fost incluși 64 copii din secția COVID-19, IMSP IMC, cu vârsta medie 2,04±0,38 ani (variații 1 zi-17 ani), repartizați în 5 loturi de vârstă: 0-1 lună, 1-12 luni, 1-3 ani, 3-7 ani, >7 ani. Metodologia studiului a preconizat aprecierea semnificației manifestărilor clinice la episodul de infecție COVID-19. Rezultate. Studiul a constatat frecvență mai mare a bolii la sugari – 21 copii (32,81%). Expresia nosologică a infecției a fost dominată de pneumonie 93,75%:95%CI 84,76-98,27 și în cazuri unice (4 copii) – infecții respiratorii superioare. Evoluție severă au prezentat 17,19%:95%CI8,90-28,68, forma moderată fiind dominantă (70,31%). Un semn aproape constant a fost sindromul febril, care în 31 cazuri (48,44%) era > 38,00C. Fiecare al doilea copil prezenta semne catarale respiratorii, tusea și cianoza la câte 66% dintre copii, tirajul toracic în 32% de cazuri, wheezing-ul 9,38%. Infecția COVID-19 la copiii spitalizați s-a soldat cu complicații respiratorii în 81,25%:95%CI69,54-89,92 cazuri, toxiinfecțioase –23,44%. Concluzii. Infecția COVID-19 la copiii spitalizați se prezintă preponderent cu pneumonii și doar în cazuri unice de rinofaringite, cu prezența constantă a semnelor catarale respiratorii, dispneei și a febrei, dar și o susceptibilitate de a dezvolta complicații și forme severe.

Cuvinte-cheie
COVID – 19, clinical signs, children,

COVID–19, semne clinice, copii