Dizolvarea parlamentului – atribuție a președintelui Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
127 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-19 09:47
SM ISO690:2012
SÎRBU, Sergiu. Dizolvarea parlamentului – atribuție a președintelui Republicii Moldova. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.8, Partea 2, 4 iunie 2021, Cahul. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2021, pp. 147-153. ISBN 2587-3563.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2021
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 4 iunie 2021

Dizolvarea parlamentului – atribuție a președintelui Republicii Moldova

Dissolution of the parliament – duty of the president of the Republic of Moldova


Pag. 147-153

Sîrbu Sergiu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2021


Rezumat

În acest articol am analizat particularitățile dispunerii dizolvării Parlamentului de către Președintele țării prin raportare la Constituția Republicii Moldova și ținând cont de jurisprudența Curții Constituționale care, de altfel, este destul de bogată în această materie. În acest sens, am constatat că Președintele Republicii Moldova poate dispune dizolvarea Parlamentului în cazul (i) blocării procedurii de adoptare a legilor timp de trei luni, precum și în cazul (ii) imposibilității formării Guvernului timp de trei luni. Nu în ultimul rând, din perspectiva naturii juridice, am stabilit că dizolvarea Parlamentului reprezintă o „sancțiune constituțională”, „o prerogativă a șefului statului” sau „o modalitate de soluționare a crizei provocate de conflictul apărut între autoritatea legislativă și cea executivă”.

In this article we analyzed the peculiarities of the order of dissolution of the Parliament by the President of the country in relation to the Constitution of the Republic of Moldova and taking into account the jurisprudence of the Constitutional Court which, moreover, is quite rich in this matter. In this regard, we found that the President of the Republic of Moldova may order the dissolution of the Parliament in case (i) the blocking of the procedure for adopting laws for three months, as well as in case (ii) the impossibility of forming the Government for three months. Last but not least, from the perspective of the legal nature, we established that the dissolution of the Parliament represents a „constitutional sanction”, „a prerogative of the head of state” or „a way of resolving the crisis caused by the conflict between legislative and executive authority”.

Cuvinte-cheie
Parlament, președinte, competenţă, dizolvare, Constituţie,

Parliament, president, competence, dissolution, constitution