Obiectul și latura obiectivă a infracţiunii de viol
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
190 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-12 15:21
SM ISO690:2012
BLAŞCU, Olesea. Obiectul și latura obiectivă a infracţiunii de viol. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.8, Partea 2, 4 iunie 2021, Cahul. Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2021, pp. 126-135. ISBN 2587-3563.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2021
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 4 iunie 2021

Obiectul și latura obiectivă a infracţiunii de viol

The object and the objective side of the rape offence


Pag. 126-135

Blaşcu Olesea
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2021


Rezumat

In this article we set out to analyze the object and objective side of the crime of rape. Rape, without a doubt, is the most serious sexual crime, because, in all cases, it causes the victim physical harm, mental trauma, negatively affects a person's health, genetic background, leads to the dissolution of marriages, contributes to the spread of amorality, decreases the cultural level of society as a whole. Thus, we can say that the social danger arising from crimes against sexual life consists, firstly, in the suffering caused directly to the victim, and secondly, in the destabilizing consequences it causes socially on the normal development of life. The violation of sexual freedom creates in society a general state of insecurity, a particularly imbalanced and serious imbalance, caused to the social organism.

În acest articol ne-am propus să analizăm obiectul și latura obiectivă a infracțiunii de viol. Violul, fără nici un dubiu, este cea mai gravă infracţiune sexuală, deoarece, în toate cazurile cauzează victimei un prejudiciu fizic, o traumă psihică, acţionează negativ asupra sănătăţii persoanei, asupra fondului genetic, duce la desfacerea căsătoriilor, contribuie la răspîndirea amoralităţii, scade nivelul cultural al societăţii în ansamblu. Astfel, putem spune că pericolul social ce decurge din infracţiunile privind viaţa sexuală constă, în primul rînd, în suferinţa provocată direct vicitmei, iar în al doilea rînd, în consecinţele destabilizatoare pe care le provoacă în plan social asupra desfăşurării normale a vieţii. Încălcarea libertăţii sexuale creează în societate o stare de nesiguranţă generală, un dezechilibru deosebit de premejdios şi de grav, cauzat organismului social.

Cuvinte-cheie
crime, Rape, sexual freedom, criminal law, coercion, rights, freedoms,

infracţiune, viol, libertate sexuală, legislaţie penală, constrângere, drepturi, libertăți