Din algebra traducerilor lui Eminescu şi Vieru în limbile europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
454 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-29 20:33
SM ISO690:2012
MANOLI, Ion. Din algebra traducerilor lui Eminescu şi Vieru în limbile europene. In: Intertext . 2011, nr. 3-4, pp. 190-195. ISSN 1857-3711.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711

Din algebra traducerilor lui Eminescu şi Vieru în limbile europene

Pag. 190-195

Manoli Ion
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Eminescu şi Vieru au crezut plenar în forţele scriiturii, le-au exploatat şi în rezultat au obţinut capodopere. A traduce un poem-capodoperă cere sforţări intelectuale deosebite. În prezentul articol am încercat să supunem analizei şi să stabilim care este şi ce conţine algebra traducerilor lui Eminescu şi Vieru în limbile francezăţi germană. Un loc deosebit a fost rezervat d-lui Ion Mărgineanu – un traducător prin excelenţă, care a pătruns în lirica viereană şi a transpus-o într-o germană rafinată.

Mihai Eminescu et Grigore Vieru ont cru dans les forces de l’écriture, les ont exploitées pleinement afin d’obtenir des chefs-d’oeuvres. Traduire des poèmes de ce genre exige de grands efforts intellectuels : linguistiques, littéraires, culturels. Dans le présent article nous avons essayé d’analyser et d’établir le contenu de l’algèbre des traductions d’Eminescu er de Vieru dans le français et l’allemand. Nous avons réservé une place à part à l’interprète par excellence M. Ion Mărgineanu qui a pu pénétrer le lyrisme de Vieru et l’a traduit dans un allemand raffiné.

Cuvinte-cheie
forţa scriiturii, traducere poetică, traducere pedagogică, factori lingvistici şi extralingvistici,

traductologie