Homogenization of a lubrication problem in oscillating domain by two-scale convergence method
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
248 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-01 18:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.958+519.876.5 (1)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (240)
Cercetări operaționale (OR) teorii şi metode matematice (166)
SM ISO690:2012
KOROLEVA, Yulia, KOROLEV, Alexander. Homogenization of a lubrication problem in oscillating domain by two-scale convergence method. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 2021, nr. 1-2(95-96), pp. 31-68. ISSN 1024-7696.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Numărul 1-2(95-96) / 2021 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322

Homogenization of a lubrication problem in oscillating domain by two-scale convergence method

CZU: 517.958+519.876.5
MSC 2010: 35Q35, 35B27, 76D08.

Pag. 31-68

Koroleva Yulia, Korolev Alexander
 
Russian State University of Oil and Gas
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2021


Rezumat

In present paper we do a homogenization with respect to a small parameter of a boundary-value problem describing fluid flow between two moving in space and time rough surfaces. The two-scale convergence method was used to justify the behavior of the flow in the limit.

Cuvinte-cheie
Lubrication Theory, Homogenization Theory, Fluid mechanics, Reynolds Equations, Stokes equations, two-scale convergence