Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1335 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-12 14:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.51:662.7(478) (1)
Preț. Formarea prețului. Costuri (81)
Explozivi. Combustibili (77)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Natalia; TIMUŞ, Angela. Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova. In: Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, pp. 98-108. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2012 / ISSN 1857-4130

Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova

CZU: 338.51:662.7(478)
Pag. 98-108

Timofte Natalia1, Timuş Angela2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Cuvinte-cheie
gaz natural, preţ, Republica Moldova, Uniunea Europeană,

Comunitatea Energetică

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Timofte, N.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Timuş, A.G.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2012</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-4130</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>gaz natural</subject>
<subject>preţ</subject>
<subject>Republica Moldova</subject>
<subject>Uniunea Europeană</subject>
<subject>Comunitatea Energetică</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>338.51:662.7(478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2012-01-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>