Formule denominative create de la prenume masculine
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
405 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-30 12:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.232 (8)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1450)
SM ISO690:2012
RĂILEANU, Viorica. Formule denominative create de la prenume masculine. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european : Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori, Ed. 15, 7-8 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Pro Libra, 2021, Ediţia 15, pp. 327-333. ISBN 978-9975-3274-4-2. DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2021.15.36
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15, 2021
Conferința "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european."
15, Chişinău, Moldova, 7-8 octombrie 2021

Formule denominative create de la prenume masculine

DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2021.15.36
CZU: 811.135.1’373.232

Pag. 327-333

Răileanu Viorica
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2021


Rezumat

Formula oficială de denominație a unei persoane conține două elemente: prenumele și numele de familie. Această formulă denominativă s-a oficializat abia la sfârșitul secolului al XIX-lea. Anterior, pentru identificarea și individualizarea persoanelor s-a folosit denominația cu nume unic, având la bază un nume de botez. Când numele unic nu a mai reușit să-și îndeplinească rolul de identificare, s-a adăugat un nume complementar, folosit, la început, ocazional. Reconfigurarea formulei antroponimice a dezvoltat o tipologie a supranumelor care indicau descendența personală, descendența locală, etnia, ocupația etc. Numeroase supranume cu descendență personală au la origine prenume masculine, care se prezintă astăzi ca nume de familie.

The official name formula for naming a person contains two elements: first name and last name. This denominative formula was made official only at the end of the 19th century. Previously, for the identification and individualization of people, the denomination with unique name was used, based on a baptismal name. When the unique name failed to fulfill its identifying role, a complementary name was added, used occasionally at first. The reconfiguration of the anthroponymic formula developed a typology of surnames that indicated personal descent, local descent, ethnicity, occupation, etc. Many surnames with personal descendants originate from male first names, that are presented today as family names.

Cuvinte-cheie
nume unic, nume complementar, nume de familie, formulă denominativă, prenume masculin, sistem antroponimic.,

unique name, complementary name, family name, denominative formula, masculine first name, anthroponymic system.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-143055</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021</cfResPublDate>
<cfVol>Ediţia 15</cfVol>
<cfStartPage>327</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-3274-4-2</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/143055</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Formule denominative create de la prenume masculine</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>nume unic; nume complementar; nume de familie; formulă denominativă; prenume masculin; sistem antroponimic.; unique name; complementary name; family name; denominative formula; masculine first name; anthroponymic system.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Formula oficială de denominație a unei persoane conține două elemente: prenumele și numele de familie. Această formulă denominativă s-a oficializat abia la sf&acirc;rșitul secolului al XIX-lea. Anterior, pentru identificarea și individualizarea persoanelor s-a folosit denominația cu nume unic, av&acirc;nd la bază un nume de botez. C&acirc;nd numele unic nu a mai reușit să-și &icirc;ndeplinească rolul de identificare, s-a adăugat un nume complementar, folosit, la &icirc;nceput, ocazional. Reconfigurarea formulei antroponimice a dezvoltat o tipologie a supranumelor care indicau descendența personală, descendența locală, etnia, ocupația etc. Numeroase supranume cu descendență personală au la origine prenume masculine, care se prezintă astăzi ca nume de familie.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The official name formula for naming a person contains two elements: first name and last name. This denominative formula was made official only at the end of the 19th century. Previously, for the identification and individualization of people, the denomination with unique name was used, based on a baptismal name. When the unique name failed to fulfill its identifying role, a complementary name was added, used occasionally at first. The reconfiguration of the anthroponymic formula developed a typology of surnames that indicated personal descent, local descent, ethnicity, occupation, etc. Many surnames with personal descendants originate from male first names, that are presented today as family names.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11951</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11951</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11951-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Răileanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Viorica</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>