Особенности профессиональной направленности старшеклассников
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
48 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-01 05:20
SM ISO690:2012
КАРНАЕВА, Инна; ЩЕРБАТЮК, Лидия. Особенности профессиональной направленности старшеклассников. In: Славянские чтения. 2021, nr. 18(24), pp. 179-193. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 18(24) / 2021 / ISSN 1857-4580

Особенности профессиональной направленности старшеклассников

Features of professional direction of teenagers and young people

Caracteristicile direcției profesionale a adolescenților și tinerilor


Pag. 179-193

Карнаева Инна1, Щербатюк Лидия2
 
1 Университет „Александр Иоан Куза”, Яссы,
2 Теоретический лицей «В.Сухомлинский», г.Единец
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2021


Rezumat

Представлены некоторые результаты исследования особенностей профессиональной направленности подростков и юношей. Делается вывод о взаимосвязи между характеристиками профессиональной направленности у подростков и юношей; а также о существовании как сходств, так и различий в характеристиках профессиональной направленности подростков и юношей.

The results of the research of the characteristics of the professional orientation of adolescents and youths are presented. The conclusion is drawn about the relationship between the characteristics of the personal and professional orientation among adolescents and youths; there are both similarities and differences in the characteristics of the professional orientation of adolescents and youths.

În lucrarea sunt prezentate rezultatele cercetării privind caracteristicile orientării profesionale a adolescenților și tinerilor. Rezultă că relația dintre orientarea personală și profesională la adolescenți și tineri; există atât asemănări, cât și diferențe în orientarea personală și profesională a adolescenților și tinerilor.

Cuvinte-cheie
ценностные ориентации, смысложизненные ориентации, сферы профессиональной деятельности,

value orientations, life-meaning orientations, spheres of professional activity,

orientări valorice, orientări în sensul vieții, sfere de activitate profesională