Религиозное сознание в фокусе концептов свободы и ответственности (заметки по поводу)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
30 0
SM ISO690:2012
ЗАЯЦ, Сергей. Религиозное сознание в фокусе концептов свободы и ответственности (заметки по поводу). In: Славянские чтения. 2021, nr. 18(24), pp. 138-148. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 18(24) / 2021 / ISSN 1857-4580

Религиозное сознание в фокусе концептов свободы и ответственности (заметки по поводу)

Religion and religious consciousness in the focus of the concepts of freedom and responsibility (notes on)

Conștiința religioasă în cadrul conceptelor de libertate și responsabilitate (notițe privind)


Pag. 138-148

Заяц Сергей
 
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2021


Rezumat

В статье рассматривается тема свободы и ответственности в контексте русского самосознания; прослеживается глубинная связь важнейших концептов бытия и религиозного сознания; показана связь русской философской мысли и классической литературы с христианским учением; выявлена антиномия между концептами свободы и ответственности и несвободой и безответственностью в самосознании русского общества ХIХ век

The article deals with the subject of freedom and responsibility in the context of Russian identity; traces the deep connection between the most important concepts of life and religious consciousness; shows the relationship of the Russian philosophy and classical literature with Christian idea; identifies antinomy between the concepts of freedom and responsibility and the lack of freedom and irresponsibility in the consciousness of the Russian society of the 19th century.

Articolul tratează tema libertății și a responsabilității în contextul identității ruse; se urmărește conexiunea profundă a celor mai importante concepte de ființă și conștiință religioasă; se demonstrează legătura dintre gândirea filosofică rusă și literatura clasică cu învățătura creștină; este dezvăluită antinomia dintre conceptele de libertate și responsabilitate și libertate și iresponsabilitate în autoconștiință a societății ruse din secolul al XIX-lea.

Cuvinte-cheie
свобода, ответственность, религиозное сознание, русское самосознание, небесное отечество,

freedom, responsibility, religious consciousness, Russian self-consciousness, heavenly fatherland,

libertate, responsabilitate, conștiință religioasă, autoconștiință rusă, patria cerească