Мифотворчество женщины во фрагменте поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, красный нос» к 200-летию со дня рождения Николая Некрасова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
52 0
SM ISO690:2012
ТРИМОРУК, Евгений. Мифотворчество женщины во фрагменте поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, красный нос» к 200-летию со дня рождения Николая Некрасова. In: Славянские чтения. 2021, nr. 18(24), pp. 109-128. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 18(24) / 2021 / ISSN 1857-4580

Мифотворчество женщины во фрагменте поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, красный нос» к 200-летию со дня рождения Николая Некрасова

The mythmaking of a woman in the fragment of the poem of N.A. Nekrasova «Frost, red nose» to the 200th anniversary of the birth of Nikolay Nekrasov

Mit-creatia unei femei în fragmentul poemului lui N.A. Nekrasov "Gerul. mosul cu nas roșu" la aniversarea a 200 de ani de la nașterea lui Nikolai Nekrasov


Pag. 109-128

Триморук Евгений
 
Союз писателей России
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2021


Rezumat

В поэме Н.А. Некрасова «Мороз, красный нос» впервые в русской литературе заявлена женская тема, как отдельное явление, воплощенное в природном женском мифотворчестве. В статье рассматривается этот вопрос сточки зрения компаративистики через архетипическую призму античных богинь и через мифотворческие образы.

In the poem by N. A. Nekrasov "Frost, Red Nose" for the first time in Russian literature, the female theme is declared as a separate phenomenon, embodied in the natural female myth-making. The article examines this issue from the point of view of comparative studies through the archetypal prism of ancient goddesses and through myth-making images.

În poemul lui N. A. Nekrasov "Gerul. Moșul cu nas roșu" pentru prima dată în literatura rusă, tema feminină este declarată ca un fenomen separat, întruchipat în mitologia naturală feminină. Articolul examinează această problemă din punctul de vedere al studiilor comparative prin prisma arhetipală a zeițelor antice și prin imagini de creare a miturilor.

Cuvinte-cheie
мифотворчество, мифопоэтика, женщина, природа, договор, традиция,

myth-making, mythopoetics, woman, nature, contract, tradition,

mitologie, mitopoetică, femeie, natură, înțelegere, tradiţie