Поэтическое наследие Людмилы Стременовской в контексте приднестровской литературы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
36 0
SM ISO690:2012
ТРЕТЬЯЧЕНКО, Алла. Поэтическое наследие Людмилы Стременовской в контексте приднестровской литературы. In: Славянские чтения. 2021, nr. 18(24), pp. 102-109. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 18(24) / 2021 / ISSN 1857-4580

Поэтическое наследие Людмилы Стременовской в контексте приднестровской литературы

Liudmyla Stremenovska’s poetic heritage in the context of transnistrian literature

Moștenirea poetică a Ludmilei Stremenovschi în contextul literaturii nistrene


Pag. 102-109

Третьяченко Алла
 
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2021


Rezumat

В статье проанализировано поэтическое наследие украиноязычного лирика Людмилы Стременовской в контексте современного приднестровского литературного процесса, акцентировано внимание на ведущих мотивах и образах ее творчества – Родины, матери, природы, любимог

The article deals with the poetic works by Ukrainian speaking poetess Liudmyla Stremenovska in the context of contemporary Transnistrian literary process. Special attention has been paid to recurring motives and images in her creative works, such as motherland, mother, nature, a beloved.

Prezentul articol tratează din moștenirea poetică a liricului ucrainean Ludmila Stremenovschi în contextul actualului proces literar nistrean, o atenție sporită acordându-se motivelor și tipurilor fundamentale în opera poetei – Patria, mama, natura, iubitul

Cuvinte-cheie
лирика, Родина, мать, любовь, природа, фольклор,

lyrics, Motherland, mother, love, nature, folklore,

lirică, Patrie, mamă, dragoste, natură, folclor