Implementarea conceptului STEAM în elaborarea modelelor bionice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
246 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-09 10:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02 (1115)
Probleme generale de didactică și metodică (1007)
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Eugenia, NEDBALIUC, Boris, GRIGORCEA, Sofia, ALUCHI, Nicolae. Implementarea conceptului STEAM în elaborarea modelelor bionice. In: Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).: Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei, 29-30 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2021, Vol.2, pp. 132-136. ISBN 978-9975-76-358-5..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2, 2021
Conferința "Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM)."
Chişinău, Moldova, 29-30 octombrie 2021

Implementarea conceptului STEAM în elaborarea modelelor bionice

CZU: 37.02

Pag. 132-136

Chiriac Eugenia, Nedbaliuc Boris, Grigorcea Sofia, Aluchi Nicolae
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Proiect:
20.80009.0807.20 Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2021


Rezumat

Biologia oferă modele vii ale căror „mecanisme de construcție și funcționare” au fost aduse la perfecțiune pe parcursul mai multor milioane de ani. Inginerii, fizicienii, matematicienii, chimiștii și arhitecții identifică soluțiile naturale în cazul studierii unor categorii importante de organisme, cum ar fi: mamifere, păsări, pești, moluște, insecte, plante, etc., care ulterior, implementate conduc la aplicații tehnice de multe ori surprinzătoare. Acestea din urmă, reprezintă obiectul de studii al bionicii - știința care se ocupă cu cercetarea structurilor și construcției sistemelor fizice prin analogie cu cele naturale, soluționând o serie de probleme tehnice necesare omenirii.

biologie, inginerie, fizică, chimie, artă, bionică, concept, organisme vii, modele. Abstract. Biology offers living models whose "construction and functioning mechanisms" have been perfected over millions of years. Engineers, physicists, mathematicians, chemists and architects identify natural solutions when studying important categories of organisms, such as: mammals, birds, fish, mollusks, insects, plants, etc., which subsequently, implemented lead to often surprising technical applications. The latter is the object of study of bionics - the science that deals with the research of the structures and construction of physical systems by analogy with natural ones, solving a series of technical problems necessary for humanity.

Cuvinte-cheie
biologie, inginerie, fizică, chimie, artă, Bionica, concept, organisme vii, modele.,

biology, engineering, physics, Chemistry, art, Bionics, concept, living organisms, models.