Patrimoniul cultural: probleme, experiențe, bune practici
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
190 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-22 20:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008(478) (91)
Civilizație. Cultură. Progres (633)
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana. Patrimoniul cultural: probleme, experiențe, bune practici. In: Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine. Ediția 4, 28-29 septembrie 2021, Chişinău. Iași – Chișinău: 2021, pp. 3-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4, 2021
Conferința "Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine"
Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2021

Patrimoniul cultural: probleme, experiențe, bune practici

CZU: 008(478)

Pag. 3-5

Condraticova Liliana
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 12 noiembrie 2021


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-142036</doi_batch_id>
<timestamp>1660044731</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine</full_title>
<issn media_type='print'>2558 – 894X</issn>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p> Patrimoniul cultural: probleme, experiențe, bune practici</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Liliana</given_name>
<surname>Condraticova</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>3</first_page>
<last_page>5</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>