Metodologia realizării conexiunilor transdisciplinare în cadrul studierii matematicii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
285 40
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-29 22:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:371.3004 (2)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3061)
SM ISO690:2012
GULEAC, Lucia. Metodologia realizării conexiunilor transdisciplinare în cadrul studierii matematicii. In: Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM. Vol.2, 29-30 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 97-100. ISBN 978-9975-76-356-1..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2, 2021
Conferința "Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM)."
Chişinău, Moldova, 29-30 octombrie 2021

Metodologia realizării conexiunilor transdisciplinare în cadrul studierii matematicii

CZU: 37.016:371.3004

Pag. 97-100

Guleac Lucia
 
Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv
 
Disponibil în IBN: 11 noiembrie 2021


Rezumat

Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în faţa lumii contemporane o serie de provocări, faţă de care domeniul educaţiei nu poate ramâne indiferent.Transdisciplinaritatea este o abordare nouă în predareînvăţare, iar abordările transdisciplinare care împlică disciplina Matematica pun elevii în situaţia de a utiliza cunoştinţele matematice în alte contexte decât cele propriu-zise, descoperind astfel elevilor utilitatea matematicii. Astfel, motivaţia elevilor pentru învăţarea matematicii creşte. ,,Învăţarea centrată pe copil este o abordare a educaţiei care se focusează pe nevoile elevului, şi nu pe ale celorlaţi actanţi ai procesului educaţional, cum ar fi profesorii ori administraţia instituţiei,” (C.Rogers)

The social dynamics of the last decades bring in front of the contemporary world a series of challenges, to which the field of education cannot remain indifferent. Transdisciplinarity is a new approach in teaching-learning, and transdisciplinary approaches involving Mathematics mathematics in a context other than mathematics, thus revealing to students the usefulness of mathematics. Thus, students' motivation to learn mathematics increases. "Child-centered learning is an approach to education that focuses on the needs of the student, and not on the other actors in the educational process, such as teachers or the administration of the institution" (C.Rogers)

Cuvinte-cheie
transdisciplinaritate, matematică, utilitate, motivația elevilor, dinamica socială.,

transdisciplinarity, mathematics, utility, student motivation, social dynamics.