Proverbele și zicătorile – modele de cercetare pentru educația morală a generației tinere
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
448 16
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-14 13:36
SM ISO690:2012
BUZENCO, Aurelia. Proverbele și zicătorile – modele de cercetare pentru educația morală a generației tinere. In: Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane, Ed. 1, 5-6 iunie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 1, Vol.4, pp. 76-85. ISBN 978-9975-76-349-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4, 2021
Conferința "Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane"
1, Chişinău, Moldova, 5-6 iunie 2021

Proverbele și zicătorile – modele de cercetare pentru educația morală a generației tinere


Pag. 76-85

Buzenco Aurelia
 
 
 
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2021


Rezumat

The article develops a system of ideas on the formative value of proverbs and idioms in early childhood development through the research. The content describes the importance of the national culture for the moral education of generations in the developmental process. It establishes the fact that proverbs and idioms are the models of research necessary for moral education in early childhood.

Cuvinte-cheie
early childhood, preschooler, moral education, national culture.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-141617</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 1, Vol.4</cfVol>
<cfStartPage>76</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-76-345-5.</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/141617</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Proverbele și zicătorile &ndash; modele de cercetare pentru educația morală a generației tinere</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>early childhood; preschooler; moral education; national culture.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article develops a system of ideas on the formative value of proverbs and idioms in early childhood development through the research. The content describes the importance of the national culture for the moral education of generations in the developmental process. It establishes the fact that proverbs and idioms are the models of research necessary for moral education in early childhood.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-45306</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-45306</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-45306-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Buzenco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Aurelia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>