Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
224 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-21 08:47
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe; CÎRLIG, Cornelia. Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova. In: Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane. Ediția 1, Vol.1, 5-6 iunie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 35-45. ISBN 978-9975-76-345-5..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1, 2021
Conferința "Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane"
Chişinău, Moldova, 5-6 iunie 2021

Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova


Pag. 35-45

Cuciureanu Gheorghe1, Cîrlig Cornelia2
 
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
 
Disponibil în IBN: 4 noiembrie 2021


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-141271</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 1, Vol.1</cfVol>
<cfStartPage>35</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-76-345-5.</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/141271</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Științele educației &icirc;n contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-5802</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32353</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-5802</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-5802-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cuciureanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gheorghe</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32353</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32353-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cîrlig</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Cornelia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>