Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
211 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-21 08:47
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe; CÎRLIG, Cornelia. Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova. In: Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane. Ediția 1, Vol.1, 5-6 iunie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 35-45. ISBN 978-9975-76-345-5..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1, 2021
Conferința "Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane"
Chişinău, Moldova, 5-6 iunie 2021

Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova


Pag. 35-45

Cuciureanu Gheorghe1, Cîrlig Cornelia2
 
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
 
Disponibil în IBN: 4 noiembrie 2021