Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
503 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-24 14:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.24+343.37(478) (1)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (443)
Infracțiuni împotriva statului (552)
SM ISO690:2012
BALAN, Oleg; MÂNZALĂ, Traian. Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice. In: Administrarea Publică. 2009, nr. 3-4(64), pp. 89-94. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489

Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice

CZU: 341.24+343.37(478)
Pag. 89-94

Balan Oleg1, Mânzală Traian2
 
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2013


Rezumat

Adoption, ratification and effective implementation of all instruments directly or indirectly applicable to the fight against economic crime should remain an essential element of international cooperation. Any procedure required for rati­ fication should be urgently included in the agenda of national parliaments of UN member countries or the Council of Europe. Complying with these goals the Republic of Moldova has made a series of commitments by virtue of some preven­ tion conventions, repression, but also cooperation between Member-States of the Council.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-14117</cfResPublId>
<cfResPublDate>2009-12-01</cfResPublDate>
<cfVol>64</cfVol>
<cfIssue>3-4</cfIssue>
<cfStartPage>89</cfStartPage>
<cfISSN>1813-8489</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/14117</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Adoption, ratification and effective implementation of all instruments directly
or indirectly applicable to the fight against economic crime should remain an
essential element of international cooperation. Any procedure required for rati­
fication should be urgently included in the agenda of national parliaments of
UN member countries or the Council of Europe. Complying with these goals the
Republic of Moldova has made a series of commitments by virtue of some preven­
tion conventions, repression, but also cooperation between Member-States of
the Council.
</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-12-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-12-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16843</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-12-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-21473</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-12-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16843</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16843-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-12-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Балан</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Олег</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-21473</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-21473-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-12-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Mânzală</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Traian</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>