Capacități comunicativ-organizatorice ale liderului din mediul militar
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
182 0
SM ISO690:2012
MIHAI, Aurelia. Capacități comunicativ-organizatorice ale liderului din mediul militar. In: Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneMentalități ale societății în transformare. Ediția 6, 11-12 decembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2015, pp. 94-95.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, 2015
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane"
Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Capacități comunicativ-organizatorice ale liderului din mediul militar

Communicative and organizational capacities of the leader from the military environment


Pag. 94-95

Mihai Aurelia
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2021


Rezumat

În acest articol voi vorbi despre noțiunile generale de grup social și tipologia lor. Ce este liderismul ca fenomen al grupului social și trăsăturile definitorii ale comportamentului și personalității liderului militar. În cercetare voi demostra ipotezele că personalul cu rol de conducere/ liderii au un nivel mai înalt de manifestare a aptitudinilor comunicative și organizatorice comparativ cu angajații fără funcție de conducere. Liderii dau dovadă de abilități specifice de comportament în relațiile interpersonale (manifestarea aptitudinilor și relațiilor de prietenie, altruism, de rînd cu capacitatea de independență, dominare de un nivel mai ridicat comparativ cu colegii lor non-lideri). Conformația societății e de așa fel, încît ea nu poate fără lideri.

In this article we talk about the general concepts of social groups and their typology. The leadership as a phenomenon of social group and defining features of behavior and personality of the military leader. In the research we show the hypothesis that staff responsible for management/leaders have a higher level of manifestation of communicative skills and organizational compared to employees without management position. Leaders demonstrate specific skills behavior in the interpersonal relationships (manifestation of skills and friendship relations, selflessness, alongside with the capacity of independence, domination of a higher level compared to their non-leaders). The conformation of the society is so that she can’t do without leaders.

Cuvinte-cheie
gruр militаr, formаțiune sociаlă, dinаmicа gruрului sociаl, coeziune, рresiune, liderism, comunicаre, orgаnizаre, аltruism, dominаre, indeрendență,

military group, social formation, dynamics of social group, cohésion, pressure, leadership, communication, organization, selflessness, Domination, independence