Dispunerea efectuării expertizei psihologicjudiciare în cadrul procesului penal
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
167 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-20 14:45
SM ISO690:2012
RUSSU, Ruslan. Dispunerea efectuării expertizei psihologicjudiciare în cadrul procesului penal. In: Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneMentalități ale societății în transformare. Ediția 6, 11-12 decembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2015, pp. 90-91.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, 2015
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane"
Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Dispunerea efectuării expertizei psihologicjudiciare în cadrul procesului penal

The disposal of the forensic psychological expertise in criminal proceedings


Pag. 90-91

Russu Ruslan
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2021


Rezumat

Expertiza psihologic-judiciară poate fi dispusă printr-un act procedural emis de către organul de urmărire penală sau instanța de judecată. În ambele cazuri fiind implicați diverși actori ai dramei judiciare, de voința și competența cărora depinde dispunerea propriu zisă a expertizei psihologic-judiciare. Așa dar, dispunerea expertizei psihologic-judiciare poate fi încuviințată de către ofițerul de urmărire penală, conducătorul organului de urmărire penală, procurorul și judecătorul. În vederea realizării acțiunilor procesuale ofițerul de urmărire penală este în drept să dispună efectuarea expertizei psihologic-judiciare atît la propria discreție cît și la cererile persoanelor participante la proces în legătură cu cauza penală, sau în cazul executării indicaţiilor scrise ale procurorului. Reieșind din prevederile legale dispunerea expertizei psihologic-judiciare de către ofițerul de urmărire penală poate avea loc pe două căi, și anume la propria discreție și la indicația în scris a superiorilor, care în cadrul urmăririi penale sunt conducătorul urmăririi penale și procurorul. Întru dispunerea efectuării expertizei psihologic-judiciare organul de urmărire penală emite o Ordonanță, iar instanța de judecată emite o Încheiere în acest sens.

Forensic psychological expertise can be ordered by a procedural document issued by the criminal prosecution authority or court. Both judicial scenarios imply numerous actors, on the will and competence of which is the launch of expertise, as such. Thus, the Forensic psychological expertise may be disposed by the criminal investigation officer, the head of the criminal investigative authority, prosecutor and judge.Conducting procedural actions in pursuit of the criminal investigation the officer is entitled to dispose the expertise both at its own discretion and upon the requests of persons participating in the proceedings in connection with the case in question, or in the case of the prosecutor’s written request. Following the legal provisions, the criminal investigation officer may launch a judicial psychological expertise by two means, namely on its sole discretion and on the request in writing by his superiors, the chief of the criminal investigation and the Prosecutor. In order to launch a Forensic psychological expertise the criminal investigation authority issues an Order, and the Court issues a Conclusion in this regard.

Cuvinte-cheie
expertiză, psihologic-judiciară, act procedural, ofițer, urmărire penală, cauza penală, procuror, ordonanță, instanţa de judecată, încheiere,

expertise, forensic-psychological, criminal, investigation, officer, prosecutor, Judge, court, order, conclusion