Activitățile extramuzeale ale secției științele naturii a muzeului de stat de istorie și studiere a ținutului (în baza registrului pentru anii 1981-1985)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
217 0
SM ISO690:2012
BADIUC, Irina; CURCUBĂT, Stela; PANĂ, Sergiu. Activitățile extramuzeale ale secției științele naturii a muzeului de stat de istorie și studiere a ținutului (în baza registrului pentru anii 1981-1985). In: Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor. Ediția XXXII, 22 octombrie 2021, Chişinău. Chisinau, Republic of Moldova: Lexon-Prim, 2021, p. 33. ISBN 978-9975-3268-3-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXII, 2021
Sesiunea "Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii"
Chişinău, Moldova, 22 octombrie 2021

Activitățile extramuzeale ale secției științele naturii a muzeului de stat de istorie și studiere a ținutului (în baza registrului pentru anii 1981-1985)


Pag. 33-33

Badiuc Irina, Curcubăt Stela, Pană Sergiu
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 27 octombrie 2021


Rezumat

Muzeul, ca instituție de cultură și cercetare, are și un potențial pedagogic și de promovare a științei foarte mare. Astfel, el poate asigura un spațiu de cunoaștere pentru elevi, studenți, cadre didactice, cercetători și iubitori ai naturii, în funcție de necesitățile curriculare, de ridicare a calificării (teoretice și practice), cât și în funcție de tendințele și direcțiile de cercetare din domeniu. Valorificarea acestui potențial pedagogic poate fi efectuată, pe lângă activitățile din cadrul muzeului, și prin activități extramuzeale. Prezentul articol este elaborat în baza datelor cuprinse în Registrul activităților extramuzeale a Secției Științele Naturii a Muzeului de Stat de Istorie și Studiere a Ținutului din RSSM. Lucrarea oferă informații de specialitate și statistice detaliate despre activitățile care erau organizate și realizate de colaboratorii Secției Științele Naturii, în perioada anilor 1981-1985.