Zoosemy related to connotation and denotation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
91 0
SM ISO690:2012
DANDEŞ, Ina. Zoosemy related to connotation and denotation. In: Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeSecţia Istorie şi Limbi Moderne. Vol.2, 20 aprilie 2007, Cahul. Cahul: Tipogragia Turnul Vechi SRL, 2007, pp. 108-114. ISBN 978-9975-9579-6-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2007
Conferința "Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice"
Cahul, Moldova, 20 aprilie 2007

Zoosemy related to connotation and denotation


Pag. 108-114

Dandeş Ina
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2021


Rezumat

În articolul de faţă este tratată conotaţia şi denotaţia zoonimelor engleze. Scopul articolului este de a determina sensul conotativ şi denotativ al zoonimelor din limba engleză pentru a facilita înţelegea lor de către vorbitorii de limbă Română care studiază limba engleză. Rezultatele indică faptul că zoonimele reprezintă o piedică în studierea limbii engleze datorită sensului lor conotativ bazat pe diverse reprezentări culturale. Studiul conclude cu ideea că zoonimele engleze servesc drept o modalitate nouă de exprimare atît în literatură cît şi în comunicarea de zi cu zi.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Zoosemy related to connotation and denotation</p>">
<meta name="citation_author" content="Dandeş Ina">
<meta name="citation_publication_date" content="2007">
<meta name="citation_collection_title" content="Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a  cadrelor didactice">
<meta name="citation_volume" content="Vol.2">
<meta name="citation_firstpage" content="108">
<meta name="citation_lastpage" content="114">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/108-114_17.pdf">