Zoosemy related to connotation and denotation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
112 0
SM ISO690:2012
DANDEŞ, Ina. Zoosemy related to connotation and denotation. In: Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeSecţia Istorie şi Limbi Moderne. Vol.2, 20 aprilie 2007, Cahul. Cahul: Tipogragia Turnul Vechi SRL, 2007, pp. 108-114. ISBN 978-9975-9579-6-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2007
Conferința "Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice"
Cahul, Moldova, 20 aprilie 2007

Zoosemy related to connotation and denotation


Pag. 108-114

Dandeş Ina
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2021


Rezumat

În articolul de faţă este tratată conotaţia şi denotaţia zoonimelor engleze. Scopul articolului este de a determina sensul conotativ şi denotativ al zoonimelor din limba engleză pentru a facilita înţelegea lor de către vorbitorii de limbă Română care studiază limba engleză. Rezultatele indică faptul că zoonimele reprezintă o piedică în studierea limbii engleze datorită sensului lor conotativ bazat pe diverse reprezentări culturale. Studiul conclude cu ideea că zoonimele engleze servesc drept o modalitate nouă de exprimare atît în literatură cît şi în comunicarea de zi cu zi.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-140657</doi_batch_id>
<timestamp>1656777865</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a  cadrelor didactice</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-9579-6-0</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Zoosemy related to connotation and denotation</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ina</given_name>
<surname>Dandeş</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>108</first_page>
<last_page>114</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>