Zoosemy related to connotation and denotation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
89 0
SM ISO690:2012
DANDEŞ, Ina. Zoosemy related to connotation and denotation. In: Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeSecţia Istorie şi Limbi Moderne. Vol.2, 20 aprilie 2007, Cahul. Cahul: Tipogragia Turnul Vechi SRL, 2007, pp. 108-114. ISBN 978-9975-9579-6-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2007
Conferința "Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice"
Cahul, Moldova, 20 aprilie 2007

Zoosemy related to connotation and denotation


Pag. 108-114

Dandeş Ina
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2021


Rezumat

În articolul de faţă este tratată conotaţia şi denotaţia zoonimelor engleze. Scopul articolului este de a determina sensul conotativ şi denotativ al zoonimelor din limba engleză pentru a facilita înţelegea lor de către vorbitorii de limbă Română care studiază limba engleză. Rezultatele indică faptul că zoonimele reprezintă o piedică în studierea limbii engleze datorită sensului lor conotativ bazat pe diverse reprezentări culturale. Studiul conclude cu ideea că zoonimele engleze servesc drept o modalitate nouă de exprimare atît în literatură cît şi în comunicarea de zi cu zi.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-140657</cfResPublId>
<cfResPublDate>2007</cfResPublDate>
<cfVol>Vol.2</cfVol>
<cfStartPage>108</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-9579-6-0</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/140657</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Zoosemy related to connotation and denotation</p></cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n articolul de faţă este tratată conotaţia şi denotaţia zoonimelor engleze. Scopul articolului este de a determina sensul conotativ şi denotativ al zoonimelor din limba engleză pentru a facilita &icirc;nţelegea lor de către vorbitorii de limbă Rom&acirc;nă care studiază limba engleză. Rezultatele indică faptul că zoonimele reprezintă o piedică &icirc;n studierea limbii engleze datorită sensului lor conotativ bazat pe diverse reprezentări culturale. Studiul conclude cu ideea că zoonimele engleze servesc drept o modalitate nouă de exprimare at&icirc;t &icirc;n literatură c&icirc;t şi &icirc;n comunicarea de zi cu zi.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-45279</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-45279</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-45279-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2007T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Dandeş</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>