Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
122 0
SM ISO690:2012
CROITORU, Nichita. Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. Vol. 24 (2), 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, pp. 299-302. ISBN 978-9975-64-125-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură


Pag. 299-302

Croitoru Nichita
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2021


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Croitoru, N.I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2010</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-64-125-8</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2010</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>