Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
141 0
SM ISO690:2012
CROITORU, Nichita. Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. Vol. 24 (2), 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, pp. 299-302. ISBN 978-9975-64-125-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură


Pag. 299-302

Croitoru Nichita
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2021


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-140361</doi_batch_id>
<timestamp>1660239819</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-64-125-8</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Catedra protecţia plantelor la 70 ani ai facultăţii de horticultură</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Nichita</given_name>
<surname>Croitoru</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>299</first_page>
<last_page>302</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>