Densitatea optică a maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi sîmburoase
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
220 0
SM ISO690:2012
BALANUŢĂ, Anatol, PALAMARCIUC, Ludmila, CODREAN (SCLIFOS), Aliona, NECULA, Denis. Densitatea optică a maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi sîmburoase. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor, 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, Vol. 24 (2), pp. 171-175. ISBN 978-9975-64-192-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Densitatea optică a maceratelor hidro – alcoolice a unor muguri de plante şi sîmburoase


Pag. 171-175

Balanuţă Anatol, Palamarciuc Ludmila, Codrean (Sclifos) Aliona, Necula Denis
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

In this work have been studied the optical density of hydro-alcoholic maceratelor cherry and birch buds and the prunes, hazelnuts, almonds and walnuts.

Cuvinte-cheie
hydro- alcohol solutions, maceration, optical density, prunes, hazelnuts, almonds and walnuts