Conceptul retail banking din perspectivă formală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
18 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[336.717.011+336.777]:658.89 (1)
Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (456)
Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiție (34)
SM ISO690:2012
STRATULAT, Oleg. Conceptul retail banking din perspectivă formală. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 114-119. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.114
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

Conceptul retail banking din perspectivă formală

Retail Banking Concept from a Formal Perspective


DOI: 10.53486/econ.2021.117.114
CZU: [336.717.011+336.777]:658.89
JEL: G21.
Pag. 114-119

Stratulat Oleg
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

În ultimii ani, expresiile „retail banking”, „produse bancare retail”, „servicii bancare retail” au devenit foarte răspândite, în mediul bancar, mass-media, literatura științifică de profil etc. În plus, sintagme de asemenea gen, tot mai des, se întâlnesc în actele normative. Cu toate acestea, nu există o înțelegere certă a termenilor respectivi. În literatura de specialitate, pentru definirea fenomenului, se apelează la diferite caracteristici generale și evazive ale acestuia. În același timp, pentru contabilitate, fiscalitate, raportare, statistică, dar mai ales pentru reglementarea prudențială, este necesară o delimitare exactă a afacerilor bancare de tip retail. Acest articol este dedicat unei prezentări generale a punctelor de vedere existente asupra noțiunii „retail banking” și a precizării acesteia din optică formală.

Expressions like “retail banking”, “retail banking products”, “retail banking services” have become very widespread in recent years in the banking environment, the media, the scientific literature, etc. In addition, such phrases are more and more often found in normative acts. However, there is no definite understanding of those terms. In literature, in order to define the phenomenon, various general and evasive features are used. At the same time, for accounting, taxation, reporting, statistics, but especially for prudential regulation, an exact delimitation of retail banking is necessary. This article is dedicated to an overview of the existing views on the notion of “retail banking” and its clarification from a formal point of view.

Cuvinte-cheie
produse retail, servicii retail, retail banking, clientelă retail, depozite, credite, servicii de plată,

retail products, retail services, retail banking, retail customers, deposits, loans, payment services