O abordare conceptuală a rolului universităților în ecosistemul antreprenorial
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
32 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.4+005.411:334.722 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1662)
Procese în management (9)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (579)
SM ISO690:2012
BUCOS, Tatiana. O abordare conceptuală a rolului universităților în ecosistemul antreprenorial. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 81-90. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.081
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

O abordare conceptuală a rolului universităților în ecosistemul antreprenorial

A Conceptual Approach to the Role of Universities in the Entrepreneurial Ecosystem


DOI: 10.53486/econ.2021.117.081
CZU: 378.4+005.411:334.722
JEL: A12, A23, O34.
Pag. 81-90

Bucos Tatiana
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Articolul are drept scop identificarea rolului pe care îl au universitățile în ecosistemul antreprenorial, respectiv în stimularea apariției startupurilor. Sunt prezentate căile prin care startup-urile contribuie la dezvoltarea economică, dar și factorii ce influențează numărul și viabilitatea startupurilor lansate într-o anumită regiune. În urma discuțiilor, este accentuată importanța calității ecosistemelor antreprenoriale întru stimularea apariției startup-urilor, dar și locul care revine universităților în ecosistemele startup. Sunt scoase în evidență căile prin care universitățile ar putea să creeze în jurul lor ecosisteme antreprenoriale viabile. Articolul se bazează pe o analiză a literaturii de specialitate și a studiilor empirice, în domeniul ecosistemelor antreprenorial

The article aims to identify the role that universities have in the entrepreneurial ecosystem, respectively in stimulating the emergence of start-ups. The ways in which start-ups contribute to economic development are presented, as well as the factors that influence the number and viability of start-ups launched in a certain region. As a result of the discussions, the importance of the quality of entrepreneurial ecosystems is emphasized in order to stimulate the emergence of start-ups, but also the place of universities in the ecosystem. The ways in which universities could create viable entrepreneurial ecosystems around it are highlighted.

Cuvinte-cheie
start-up, ecosistem antreprenorial, inovaţie, universitate, dezvoltare economică,

start-up, Entrepreneurial ecosystem, innovation, university, economic development