Migrația și drepturile omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
20 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[314.74+342.7](478) (2)
Demografie. Studiul populației (475)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (472)
SM ISO690:2012
RUSU, Svetlana. Migrația și drepturile omului. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 52-61. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.052
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

Migrația și drepturile omului

Migration and Human Rights


DOI: 10.53486/econ.2021.117.052
CZU: [314.74+342.7](478)
JEL: F22, F24, F66.
Pag. 52-61

Rusu Svetlana
 
Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Articolul descrie corelația dintre migrație și drepturile omului în Republica Moldova. În prezent, migrația este considerată o mare problemă pentru Moldova. Țara se confruntă cu sărăcia, lipsa locurilor de muncă, de aceea, moldovenii sunt nevoiți să plece în străinătate, sperând să găsească nu numai un loc de muncă mai profitabil, ci și un mediu de trai mai bun. Republica Moldova se confruntă cu o criză a muncii salariate, care rezultă dintr-o combinație de factori, precum emigrarea în masă pentru muncă, salarii foarte mici, plata nedeclarată, puterea slabă de negociere a angajaților din cadrul întreprinderilor, sentimentul de nedreptate în rândul angajaților.

The article describes the correlation between migration and human rights in the Republic of Moldova. Today migration is considered a great problem for Moldova. The country is facing poverty, lack of jobs, Moldovans are forced to go abroad, hoping to find not only a more profitable job, but also a safe living environment. The Republic of Moldova is facing a crisis of wage labour, which results from a combination of factors such as mass emigration for work, very low wages, undeclared payment, poor negotiation power of employees within enterprises, the feeling of injustice among employees. Violation of employees rights causes many workers to go abroad in search of a better place to work and live.

Cuvinte-cheie
drepturile omului, migraţie, Republica Moldova, COVID-2019, Obiective de dezvoltare durabilă,

human rights, migration, the Republic of Moldova, COVID-2019, Sustainable Development Goals