Munca în timpul pandemiei COVID-19: provocările activității didactice în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
12 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[371.12:342.734]:614.4(478) (1)
Educație (8716)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (471)
Prevenirea şi controlul maladiilor transmisibile (infecţioase, contagioase). Prevenirea epidemiilor (35)
SM ISO690:2012
ŢUGUI, Eduard. Munca în timpul pandemiei COVID-19: provocările activității didactice în Republica Moldova. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 37-51. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.037
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

Munca în timpul pandemiei COVID-19: provocările activității didactice în Republica Moldova

Work in the Time of COVID-19 Pandemic: Challenges for Didactic Activity in the Republic of Moldova


DOI: 10.53486/econ.2021.117.037
CZU: [371.12:342.734]:614.4(478)
JEL: I25, J08, K31.
Pag. 37-51

Ţugui Eduard
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

Studiul reprezintă o analiză a impactului pandemiei asupra condițiilor de muncă ale cadrelor didactice, angajate în instituțiile din învățământul primar și secundar general, din Republica Moldova. La baza analizei, stă un sondaj sociologic realizat în rândul cadrelor didactice, și raportează condițiile de muncă, în timpul pandemiei, la prevederile stipulate în Convenția internațională cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și în Constituția Republicii Moldova. Rezultatele chestionării denotă faptul că s-au înrăutățit condițiile de muncă ale cadrelor didactice pe perioada pandemiei, acutizând unele probleme cronice din învățământul moldovenesc, iar concretizarea dreptului la muncă, în conformitate cu angajamentele internaționale și constituționale, presupune raționalizarea muncii și asigurarea remunerației necesare pentru un trai decent

The study represents an analysis of the pandemic impact on working conditions of teachers employed in general primary and secondary education institutions in the Republic of Moldova. The analysis is based on an opinion poll carried out among the didactic staff and relates the working conditions during the pandemic to the provisions stipulated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as well as those in the Constitution of the Republic of Moldova. The poll results denote the fact that the working conditions of the didactic staff have changed for the worse during the pandemic, having aggravated some chronic problems of Moldovan education, whereas exercising labour rights in conformity with international and constitutional engagements implies rationalization of work and providing necessary remuneration for a decent life.

Cuvinte-cheie
COVID-19, dreptul la muncă, condiţii de muncă, activitate didactică,

COVID-19 pandemic, labour rights, working conditions, didactic activity