Calitatea furajului la unele ierburi perene cultivate în condițiile Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
53 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-16 10:58
SM ISO690:2012
ŢIŢEI, Victor. Calitatea furajului la unele ierburi perene cultivate în condițiile Republicii Moldova. In: Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară. 30 septembrie - 1 octombrie 2021, Maximovca. Maximovca: Print-Caro, 2021, pp. 226-233. ISBN 978-9975-56-911-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective 2021
Conferința "Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective"
Maximovca, Moldova, 30 septembrie - 1 octombrie 2021

Calitatea furajului la unele ierburi perene cultivate în condițiile Republicii Moldova


Pag. 226-233

Ţiţei Victor
 
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

We studied the quality of the freshly harvested mass of perennal grasses species Agropyron cristatum, Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Phalaris arundinacea cultivated in the experimental plot of the National Botanical Garden (Institute) “Alexandru Ciubotaru”, Chisinau, Republic of Moldova. The amount of dry matter (DM), crude protein (CP), crude fibre (CF), crude ash (CA), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), acid detergent lignin (ADL), cellulose (Cel), hemicellulose (HC), the digestibility of dry matter (DDM), organic matter digestibility (OMD), total solubil sugar (TSS), hemicellulose (HC), cellulose (Cel), the concentration of digestible energy (DE), metabolizable energy (ME), net energy for lactation (NEl), relative feed value (RFV) were evaluated. The results revealed that the harvested fresh mass contained 19.5-31.5 % dry matter, its biochemical composition varied depending on the grasses species: 92-136 g/kg CP, 315-420 g/kg CF, 73-134 g/kg CA, 34-440 g/kg ADF, 580-718 g/kg NDF, 27-47 g/kg ADL, 313-393 g/kg Cel, 240-278 g/kg HC, 68-91 g/kg TSS. The nutritive value 51.1-66.3% DDM, 44.5-58.4% ODM, RFV= 71-105, 10.91-12.31 MJ/kg DE, 8.96-10.10 MJ/kg ME and 4.98-6.12 MJ/kg NEl. The studied grasses species could be used as a component of the mix of grasses and legumes for the creation of temporary grasslands, the harvested mass can be used as feed for animals.

Cuvinte-cheie
biochemical composition, green mass, Nutritive value, Agropyron cristatum, Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Festuca pratensis, Phalaris arundinacea