Augmentarea gingivală periimplantară cu grefă de ţesut conjunctiv prin tehnica „Two stage”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
29 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-25 20:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.311.2-089.843 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (383)
SM ISO690:2012
GAFTON, Adriana; URSU, Olga. Augmentarea gingivală periimplantară cu grefă de ţesut conjunctiv prin tehnica „Two stage”. In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 78-85. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Augmentarea gingivală periimplantară cu grefă de ţesut conjunctiv prin tehnica „Two stage”

Peri-implant soft tissue au gmentation with connective tissue graft using „Two stage“ technique


DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.11
CZU: 616.311.2-089.843
Pag. 78-85

Gafton Adriana, Ursu Olga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2021


Rezumat

Augmentarea ţesuturilor moi prin intermediul grefelor gingivale autogene reprezintă o procedură des utilizată în implantologie şi chirurgia parodontală. Tehnica grefei de ţesut conjunctiv se referă la plasarea ţesutului conjunctiv sub un lambou cu grosime parţială, acesta având scopul de a induce formarea de ţesut keratinizat. Aceasta este indicată pacienţilor edentaţi parţial sau total pentru augmentarea zonelor cu absenţa sau reducerea înălţimii gingiei keratinizate, precum şi a spori volumul de ţesut moale. Diferenţele structurale dintre interfaţa implant/ţesut osos şi dinte natural/ţesut osos fac implanturile dentare mai susceptibile la dezvoltarea de procese inflamatorii şi pierdere osoasă. Din aceste considerente, intangibilitatea sigiliului în jurul implanturilor este unul dintre obiectivele primordiale în succesul acestuia pe o perioadă lungă de timp. Funcţia sigiliului peri-implantar este „menţinerea homeostaziei mediul intern ca răspuns la provocările din mediu extern”.

Soft tissue augmentation using autogenous gingival grafts is a procedure often used in implantology and periodontal surgery. The technique of connective tissue grafting refers to the placement of connective tissue under a flap of partial thickness, which aims to induce the formation of keratinized tissue. It is indicated for partially or totally edentulous patients to increase the areas with the absence or reduction of the height of the keratinized tissue, as well as to increase the volume of soft tissue. The structural differences between the implant / bone tissue interface and the natural tooth / bone tissue make dental implants more susceptible to the development of inflammatory processes and bone loss. For these reasons, the intangibility of the seal around the implants is one of the primary objectives in its success over a long period of time. The function of the peri–implant seal is to “maintain internal homeostasis in response to external environmental challenges.”

Cuvinte-cheie
grefă de ţesut conjunctiv, chirurgie plastică peri-implantară, fenotip gingival, spaţiu biologic,

connective tissue graft, peri– implant plastic surgery, gingival phenotype, biological space