Chistul brahiogen cervical lateral. Particularităţi de diagnostic şi tratament. Caz clinic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
308 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-15 18:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.716-006.2:616.314-007-07-089 (1)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (393)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (434)
SM ISO690:2012
TVERDOHLEB, Gabriela; SÎRBU, Dumitru; STRÎŞCA, Stanislav. Chistul brahiogen cervical lateral. Particularităţi de diagnostic şi tratament. Caz clinic . In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 71-77. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Chistul brahiogen cervical lateral. Particularităţi de diagnostic şi tratament. Caz clinic

Branchial cleft cyst. Particularities of diagnosis and treatment. Clinical case

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.59.10
CZU: 616.716-006.2:616.314-007-07-089

Pag. 71-77

Tverdohleb Gabriela1, Sîrbu Dumitru12, Strîşca Stanislav3
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Stomatologică SRL „Omnident”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2021


Rezumat

Chisturile brahiogene sunt malformaţii congenitale care iau naştere din cauza involuţiei parţiale sau complete a aparatului branhial în dezvoltarea embrionului uman, provocând o multitudine de incomodităţi. Scopul lucrării este studierea clinicii, evoluţiei, metodelor de diagnostic a chisturilor brahiogene pentru optimizarea tacticii de tratament. Vom prezenta cazul clinic a unei paciente cu vârsta de 40 ani care a fost internată la IMU IMSP în secţia de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială cu diagnosticul de chist cervical lateral brahiogen pe stânga. Pacienta acuză dereglări estetice şi prezenţa unei formaţiuni de volum localizată în regiunea cervicală lateral superioară stânga care a debutat cu 2 ani în urmă cu episoade de suprainfectări frecvente şi crescând treptat în dimensiuni. S-a efectuat examinarea clinică şi paraclinică (analize de laborator, ultrasonografie) pentru precizarea diagnosticului şi asigurarea cu informaţii adăugătoare cu privire la structurile anatomice adiacente ce pot influenţa tactica tratamentului chirurgical. Operaţia de “înlăturare a formaţiunii” a fost recomandată. În urma exciziei chistului sub anestezie generală, perioada postoperatorie a decurs fără particularităţi. Diagnosticarea precoce va reduce creşterea în volum a chisturilor brahiogene, preîntâmpinând complicaţiile inflamatorii cu suprainfectarea lor.

Branchial cysts are rare congenital malformations which arise due to the partial or complete involution of branchial apparatus in the development of the human embryo, causing huge discomfort to the patient. The objective of the study is to investigate the clinical picture, the evolution, the diagnostic methods of the branchial cysts to optimize the treatment tactics. A clinical case will be presented of a 40–years–old patient which was admitted to IMU IMSP in the Oral and Maxillofacial Surgery Department with the diagnosis of a left lateral branchial cyst. The patient accuses aesthetic disorders and the presence of a voluminous swelling which was located in the upper left lateral cervical region that began 2 years ago with episodes of frequent superinfection, gradually increasing in size. Therefore, a clinical and paraclinical examination was performed (laboratory tests, ultrasonography) to specify the diagnosis and to provide additional information on adjacent anatomical structures that may influence the tactics of the surgical treatment. A surgical intervention such as „removal of the swelling” was advised. Following the excision of the cyst under general anesthesia, the postoperative period passed without any particularities. Early diagnosis will reduce the increase in size of the branchial cysts preventing inflammatory complications with their superinfection.

Cuvinte-cheie
chist brahiogen, chist lateral cervical, anomalie congenitală,

branchial cyst, lateral cervical cyst, Congenital Anomaly