Particularităţile tratamentului keratochistului odontogen prin chistectomie. Caz clinic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
821 41
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-17 12:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-006.2-089.853 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (485)
SM ISO690:2012
FIŞTIC, Sorin, SÎRBU, Dumitru. Particularităţile tratamentului keratochistului odontogen prin chistectomie. Caz clinic. In: Medicina stomatologică , 2021, nr. 3(59), pp. 64-70. ISSN 1857-1328. DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.59.09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Particularităţile tratamentului keratochistului odontogen prin chistectomie. Caz clinic

Particularities of the treatment of odontogenic keratocyst by cystectomy. Clinical case

DOI:https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.59.09
CZU: 616.314-006.2-089.853

Pag. 64-70

Fiştic Sorin1, Sîrbu Dumitru12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Stomatologică SRL „Omni Dent”
 
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2021


Rezumat

Keratochisturile odontogene(KO) reprezintă leziuni benigne uni- sau multichistice , intraosoase de dezvoltare cu localizare în regiunea oro-maxilo-facială. Apar ca urmare a perturbării odontogenezei , principale surse find lamina dentară cu resturile sale şi extensiile stratului bazal al epiteliului de acoperire oral. Se caracterizează printr-un potenţial comportament agresiv, infiltrativ sau difuz. Din motivul că afecţiunea este asociată cu un tablou clinic asimptomatic, se diagnostică tardiv, atunci când formaţiunea se află într-o fază de evoluţie cronică , atingând dimensiuni considerabile. Astfel, apare o dilemă în rândul specialiştilor privind alegerea metodei optime de tratament, abordând necesitatea combinării metodelor chirurgical-conservative cu metodele chirurgicale ce prezintă un caracter radical, precum rezecţia mandibulară. Scopul studiului este diagnosticul precoce al keratochistului odontogen şi tratamentul afecţiunii pe cale minim-invazivă. În studiu a fost analizat un pacient care a fost diagnosticat cu keratochist odontogen şi tratat prin metoda de chistectomie. Analizînd datele literaturii şi aspectele tratamentului keratochisturilor odontogene, s-a constatat că managementul chirurgical al pacienţilor cu KO este individual fiind influenţat de rata înaltă de recidivă şi particularităţile sale morfopatologice .

Odontogenic keratocysts (KO) are benign uni- or multichystic, intraosseous lesions of development located in the oro-maxillo-facial region. They appear as a result of the disruption of odontogenesis, the main sources being the dental lamina with its remains and the extensions of the basal layer of the oral covering epithelium. It is characterized by a potential aggressive, infiltrative or diffuse behavior. Due to the fact that the condition is associated with an asymptomatic clinical picture, it is diagnosed late, when the formation is in a phase of chronic evolution, reaching considerable dimensions. Thus, there is a dilemma among specialists regarding the choice of the optimal treatment method, addressing the need to combine surgical-conservative methods with surgical methods that have a radical character, such as mandibular resection. The aim of the study is the early diagnosis of odontogenic keratocyst and the treatment of the disease in a minimally invasive way. The study examined a patient who was diagnosed with odontogenic keratocyst and treated by the cystectomy method. Analyzing the data of the literature and the aspects of the treatment of odontogenic keratocysts, it was found that the surgical management of patients with KO is individually being influenced by the high recurrence rate and its morphopathological peculiarities

Cuvinte-cheie
Keratochist odontogen, recidivă, OPG, CBCT,

Odontogenic keratocyst, recurrence, OPG, CBCT