Studiu comparat privind resocializarea condamnaţilor în Marea Britanie şi SUA
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
382 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 14:53
SM ISO690:2012
RUSU, Oleg. Studiu comparat privind resocializarea condamnaţilor în Marea Britanie şi SUA . In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2011, nr. XI(2), pp. 74-79. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XI(2) / 2011 / ISSN 1857-0976

Studiu comparat privind resocializarea condamnaţilor în Marea Britanie şi SUA

Pag. 74-79

Rusu Oleg
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

În condiţiile realităţii din Republica Moldova, când instituţiile de resocializare şi adaptare socială existente în trecut nu mai funcţionează, iar altele noi sînt în proces de stabilire, o importanţă deosebită îi revine experienţei statelor străine, în care astfel de instituţii au cunoscut o dezvoltare largă. În articol este propusă spre analiză experienţa relevantă a unor state care reprezintă sistemul de drept anglo-saxon (Marea Britanie, SUA). Astfel, se concluzionează că în pofida specificului naţional şi a altor particularităţi, experienţa altor state ne va permite să economisim timpul, şi să evităm unele greşeli în edificarea unui sistem naţional mai efectiv de resocializare, ţinând cont de realităţile locale.

Dans les conditions de la réalité en Moldavie, quand les institutions de resocialisation et d`adaptation sociale du passé n`existe plus, mais des nouvelles sont dans le processus d`établissement, une grande importance revient à l`expérience des Etats étrangers dans lesquels ces institutions ont connu un large dévelopement. Dans l`article est proposé pour l`analyse l`expérience des États qui représantent le système de droit anglo-saxon. (Grande-Bretagne, Etats-Unis ). Ainsi, il est conclu que, malgré le caractère national et d`autres caractéristiques, l`expérience d`autres pays nous permettra d`économiser du temps et d`éviter certaines erreurs dans la construction d`un système national de resocialisation plus efficace en tenant compte des réalités locales.