Asigurarea securităţii economice prin prisma concepţiilor şcolilor de gândire economică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
116 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-21 22:48
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Corneliu. Asigurarea securităţii economice prin prisma concepţiilor şcolilor de gândire economică. In: Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană. Ediţia 1, 8 mai 2015, Chişinău. ASEM: 2015, pp. 187-196. ISBN 978-9975-75-782-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1, 2015
Conferința "Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană"
Chişinău, Moldova, 8 mai 2015

Asigurarea securităţii economice prin prisma concepţiilor şcolilor de gândire economică


Pag. 187-196

Munteanu Corneliu
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 octombrie 2021


Rezumat

Conceptul de securitate economică este util atât timp cât acesta are o aplicare directă. Dar, în ciuda importanţei practice, aspectul teoretic al securităţii economice nu este uşor de definit, sau unul care poate fi ignorat. Evoluţia economică a securităţii a fost studiată încă din timpurile primelor state antice. Scopul prezentului studiu este de a realiza o trecere în revistă a curentelor şi şcolilor de gândire existente, fără de care nu putem înţelege fenomenul analizat.

The concept of economic security is useful as long as it has a direct application. But, despite the practical importance, theoretical aspect of economic security is not easily defined, or one that can be ignored. Evolution of economic security has been studied since the time of the first ancient states. The aim of this research is to conduct a review of the trends and existing schools of economic thought, without which we cannot understand this phenomenon.

Cuvinte-cheie
securitate, securitate economică, şcoli de gândire economică, vulnerabilitate economică, riscuri, amenințări