Lipomului solitar versus lipomatoza simetrică benignă cu localizare în regiunea oromaxilofacia
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
404 24
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-06 22:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.31-006.03-07-089 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (441)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Daniel, SUHARSCHI, Ilie, SÎRBU, Dumitru. Lipomului solitar versus lipomatoza simetrică benignă cu localizare în regiunea oromaxilofacia. In: Medicina stomatologică , 2021, nr. 3(59), pp. 56-63. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Lipomului solitar versus lipomatoza simetrică benignă cu localizare în regiunea oromaxilofacia

Lipoma versus benign symmetric lipomatosis with localization in oral and maxillofacia region

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.59.08
CZU: 616.31-006.03-07-089

Pag. 56-63

Sîrbu Daniel, Suharschi Ilie, Sîrbu Dumitru
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Rezumat

Tumorile benigne ale țesutului adipos cu localizare oro-maxilo-facială prezintă o problemă actuală, având o frecvență înaltă cu manifestări variate provocând discomfort morfo-funcțional și estetic pacienților. Acest articol este bazat pe analiza comparativa a 2 pacienți care prezintă tumori benigne din țesutul adipos cu localizare în regiunea OMF, un pacient diagnosticat cu lipom solitar și alt pacient cu lipomatoză simetrică benignă cervicală anterioară. Literatura de specialitate ne oferă 2 metode de extirpare a tumorilor țesutului adipos Liposacția și Lipectomia, în articol se descrie eficacitatea acestor metode. Studiul a demonstrat că tumorile țesutului adipos pot avea aceeași origine morfologică însă evoluție și particularități clinice diferite. Adresarea precoce a pacienților și depistarea timpurie a formațiunilor micșorează timpii operatori, morbiditatea și reabilitarea postoperatorie.

Benign tumors of fat tissue with localization in oral and maxillofacial region are an ongoing problem, with a high frequency and various manifestation causing morphofunctional and aesthetic discomfort for the patient. The article is based on comparative analysis of 2 patients that have benign tumors of the adipose tissue in the OMF region, one patient diagnosed with solitary lipoma and over patient with benign symmetric lipomatosis with anterior cervical localization. The specialized literature offers 2 methods of lipomatous tumor removal Liposuction and Lipectomy, in the article we describe the effectivity of the 2 methods. This study proved that benign tumors of fat tissue can have common morphological origin but different progression and clinical features. Early addressing of the patients and early detection diminishes the duration of the surgery, morbidity and rehabilitation of the patient.

Cuvinte-cheie
Lipom solitar, lipomatoză simetrică benignă, Morbul Madelung,

lipoma, Benign symmetric lipomatosis, Madelung’s disease