Chirurgia ghidată în reabilitarea implantoprotetică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
98 30
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-27 15:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-089.843 (35)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (383)
SM ISO690:2012
COJOCARI, Oleg; MOSTOVEI, Andrei; CHELE, Nicolae. Chirurgia ghidată în reabilitarea implantoprotetică. In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 35-40. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Chirurgia ghidată în reabilitarea implantoprotetică

Guided surgery in implantprosthetic rehabilitation


DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.05
CZU: 616.314-089.843
Pag. 35-40

Cojocari Oleg, Mostovei Andrei, Chele Nicolae
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Rezumat

Rezultatul protetic precum şi succesul pe termen lung în reabilitarea implanto-protetică depind de un şir de factori precum: poziţia şi numărul implanturilor, tehnica chirurgicală, oferta osoasă şi mucoasă ş.a. Chirurgia convenţională (free hand surgery) nu permite în toate cazurile plasarea implanturilor în cea mai bună poziţie din punct de vedere protetic şi biomecanic. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor de scanare şi printare tridimensională, planificarea rezultatului final permite realizarea ghidurilor chirurgicale pentru asigurarea unei poziţionări cât mai exacte a implanturilor dentare [1,2]. Analiza comparativă a metodelor de instalare convenţională şi ghidată de instalare a implanturilor a demonstrat avantaje semnificative în poziţionarea implanturilor în favoarea chirurgiei ghidate. Totuşi, odată cu aplicarea diferitor manevre suplimentare în realizarea tratamentului (amprentare, scanare, planificare, realizare ghid), au fost observate un şir de neajunsuri şi erori ce pot periclita realizarea tratamentului.

The prosthetic result as well as the long– term success in implant–prosthetic rehabilitation depends on a series of factors such as: position, number of implants, surgical technique, bone and mucosal offer, and others. Usually, free hand surgery does not allow in all the cases to place implants in best position from the prosthetic and biomechanical point of view. Due to the development of scanning technologies and three–dimensional printing, the planning of final results allows the printing of surgical guides, to ensure the most accurate position of dental implants [1,2]. The comparative analysis of conventional and guided implant placement methods has demonstrated significant advantages in favor of guided surgery. However, with the application of additional maneuvers in the treatment (impression, scanning, planning, template fabrication), a number of disadvantages and errors were observed that may affect both, the treatment and results.

Cuvinte-cheie
chirurgia ghidată, reabilitare implanto-protetică,

guided surgery, dental implants, implant–prosthetic rehabilitation