Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
486 46
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-04 22:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-007-089.23 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (436)
SM ISO690:2012
CIUCLEA, Mihaela, SÎRBU, Dumitru, STRÎŞCA, Stanislav, ENI, Stanislav, SÎRBU, Daniel. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic. In: Medicina stomatologică , 2021, nr. 3(59), pp. 26-34. ISSN 1857-1328. DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic

Surgical treatm ent of dento maxillary anomalies class III angle. Clinical case

DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.59.04
CZU: 616.314-007-089.23

Pag. 26-34

Ciuclea Mihaela1, Sîrbu Dumitru12, Strîşca Stanislav3, Eni Stanislav2, Sîrbu Daniel1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Clinica Stomatologică SRL „Omnident”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Cuvinte-cheie
anomalie dento-maxilară, malocluzie, chirurgie ortognată,

dento-maxillary anomaly, malocclusion, orthognathic surgery

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-139660</doi_batch_id>
<timestamp>1686204243</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Medicina stomatologică </full_title>
<issn media_type='print'>18571328</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>3(59)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihaela</given_name>
<surname>Ciuclea</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Dumitru</given_name>
<surname>Sîrbu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Stanislav</given_name>
<surname>Strîşca</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Stanislav</given_name>
<surname>Eni</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Daniel</given_name>
<surname>Sîrbu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>26</first_page>
<last_page>34</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.53530/1857-1328.21.59.04</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>