Coronectomia molarilor de minte: alternativa extracţiei dentare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
33 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-18 23:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-77:616.314.8 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (383)
SM ISO690:2012
BELINIUC, Sergiu; MOTELICA, Gabriela. Coronectomia molarilor de minte: alternativa extracţiei dentare. In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 12-17. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Coronectomia molarilor de minte: alternativa extracţiei dentare

Coronectomy of the wisdom teeth: the dental extraction alternative


DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.02
CZU: 616.314-77:616.314.8
Pag. 12-17

Beliniuc Sergiu, Motelica Gabriela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Rezumat

Introducere. Coronectomia molarilor de minte este un procedeu chirurgical alternativ extracţiei dentare, ce urmăreşte păstrarea rădăcinilor dinţilor de minte în alveolă după separarea chirurgicală a coroanei, cu scop de a evita lezarea fasciculului vasculo-nervos alveolar inferior. Scopul lucrării. Minimizarea leziunilor nervului alveolar inferior la extracţia molarilor de minte inferiori, cauzate de relaţia intimă dintre nerv şi rădăcinile dinţilor, utilizând tehnica coronectomiei sau retenţia intenţionată a rădăcinii. Material şi Metode. Studiul s-a bazat pe un lot de pacienţi ce s-au adresat la Clinica stomatologică Universitară în perioada 2020—2021 pentru îndepărtarea chirurgicală a molarilor de minte inferiori afectaţi, pacienţii fiind supuşi screeningului pentru vizualizarea raportului nerv-rădăcină prin intermediul OPG sau CBCT. 15 pacienţi au fost supuşi coronectomiei ca procedură de îndepărtare a coroanei şi a treimii superioare a rădăcinilor molarilor de minte inferiori pentru a reduce riscul de afectare a nervului alveolar inferior. Rezultate. În acest studiu au fost încadraţi 15 pacienţi , cu un total de 17 molari de minte inferiori. 16 plăgi postextracţionale s-au vindecat per prima, dar într-un caz s-a produs dehiscenţa marginilor plăgii ascociată cu lipsa vindecării ulterioare. În acest caz, fragmentele de rădăcină au fost ulterior îndepărtate. Concluzii. Coronectomia este o metodă mai sigură decât extracţia dentară completă, în situaţii în care molarul de minte inferior se află în imediata apropiere a canalului mandibular. Tehnica pare a fi asociată cu o incidenţă scăzută a complicaţiilor, iar îndepărtarea rădăcinilor rămase este necesară în aproximativ 6-7% din cazuri datorită migraţiei meziale a fragmentului şi nu a simptomelor sau reinfecţiei.

Background. Coronectomy of the wisdom teeth is an alternative surgical procedure to tooth extraction, which aims to preserve the roots of the wisdom teeth in the dental socket after surgical separation of the crown, in order to avoid the injury of the inferior alveolar vascular-nervous bundle. Purpose. Minimizing the damage to the inferior alveolar nerve when extracting lower third molars caused by the intimate relationship between the nerve and the roots of the teeth, by using the technique of coronectomy, or intentional root retention. Material and Methods. Patients who reported to University Dental clinic during the period 2020–2021 for surgical removal of impacted L3M were screened for nerve–root relationship with OPG or CBCT. 15 patients underwent coronectomy as a procedure to remove the crown and upper third of the roots of a lower third molar to reduce the risk of damage to the inferior alveolar nerve. Results. 15 patients were enrolled in this study, with a total of 17 lower third molars. Sixteen sites healed primarily, but in 1 case the sockets on both sides opened and failed to close secondarily. In this case, the root fragments were later removed and found to be mobile. Conclusion. Coronectomies are safer to perform than complete extractions in situations in which the third molar is in close proximity to the mandibular canal. The technique appears to be associated with a low incidence of complications and the removal of remaining roots is required in around 6-7% of cases due to the mesial migration of the fragment and not any symptoms or reinfection.

Cuvinte-cheie
coronectomie, molari de minte, CBCT, nervul alveolar inferior,

coronectomy, wisdom teeth, CBCT, IAN.