Efectele utilizării plasmei bogate în trombocite în terapia plăgii postextracţionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
44 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-18 19:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-089.87:612.111.7 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (383)
Fiziologie. Fiziologie umană și comparată (488)
SM ISO690:2012
AXENTI, Catalina-Francesca; MOTELICA, Gabriela. Efectele utilizării plasmei bogate în trombocite în terapia plăgii postextracţionale. In: Medicina stomatologică . 2021, nr. 3(59), pp. 7-11. ISSN 1857-1328.
10.53530/1857-1328.21.59.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328

Efectele utilizării plasmei bogate în trombocite în terapia plăgii postextracţionale

Outcome of using plat eletrich plasma in postextractional wound treatment


DOI: 10.53530/1857-1328.21.59.01
CZU: 616.314-089.87:612.111.7
Pag. 7-11

Axenti Catalina-Francesca, Motelica Gabriela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Rezumat

Introducere. Plasma îmbogăţită în trombocite (PRP) reprezintă un biomaterial autolog revoluţionar care stimulează regenerarea oasoasă, sporeşte procesele regeneratorii şi cicatrizarea plăgii postoperatorii, astfel simplificând reabilitarea implanto-protetică pe viitor. Scopul lucrării. Evaluarea proprietăţilor de regenerare a PRP utilizate în tratamentul plăgii post-extracţionale. Material şi Metode Ca metode de cercetare au fost folosite examenul clinic: inspecţia, palparea, examenul paraclinic: radiografia panoramică / CBCT şi testul VAS. În baza rezultatelor obţinute, a fost stabilit diagnosticul şi elaborat planul de tratament : extracţia asociată cu injectare de PRP. Rezultate. La evaluarea postoperatorie a pacientului după 7 zile zile de tratament, intensitatea durerii conform scării VAS modificată a demonstrat diminuarea valorilor: de la 4 la 1, plaga postextracţională a fost vindecată complet, nivelul regenerării a fost apreciat prin absenţa dehiscenţei, prezenţa epiteliului de culoare roz-pală, absenţa edemului facial postoperator conform punctelor craniometrice şi a semnelor celsiene. Concluzii. Utilizarea biomaterialului PRP în extracţiile dinţilor 8 reprezintă o metodă de regenerare tisulară minim-invazivă care micşorează perioada de reabilitare şi preîntâmpină apariţia complicaţiilor postextracţionale.

Background. Platelet-enriched plasma (PRP) is a revolutionary autologous biomaterial that stimulates bone regeneration, enhances regenerative processes and postoperative wound healing, thus simplifying future implant-prosthetic rehabilitation. Objective of the study. Evaluation of PRP regeneration properties in postextractional wound regeneration. Material and Methods. The clinical examination was used as research methods: inspection, palpation, paraclinical examination: panoramic radiography / CBCT and VAS test were performed. The diagnosis and treatment plan were established, as follows: extraction associated with PRP injection. Results. At the postoperative evaluation of the patient after 7 days of treatment, the intensity of pain according to the modified VAS method showed decreased values- from 4 to 1, the postextractional wound was completely healed, the level of regeneration was attested by the absence of dehiscence, presence of the pale pink epithelium, absence of the postoperative facial edema according to the craniometric points, the Celsius signs also were absent. Conclusion. The use of PRP biomaterial in wisdom tooth extraction is a minimally invasive method of tissue regeneration that reduces the rehabilitation period and prevents the occurrence of post-extraction complications.

Cuvinte-cheie
PRP, biomaterial autolog, regenerare, extracţie, plagă postoperatorie,

PRP, autologous biomaterial, Regeneration, extraction, postoperative wound