Phytoplasma testing in sweet pepper in Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
92 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-31 20:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.649:632.3 (1)
Plante de grădină. Grădinărit (566)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (727)
SM ISO690:2012
ZAMORZAEVA, Irina; BAHŞIEV, Aighiuni. Phytoplasma testing in sweet pepper in Moldova. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 112-114. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Phytoplasma testing in sweet pepper in Moldova

DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.29
CZU: 635.649:632.3

Pag. 112-114

Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Proiect:
20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale
 
Disponibil în IBN: 6 octombrie 2021


Rezumat

Phytoplasma infects a wide variety of crops, causing considerable economic losses. About half of the vegetable crops damaged by phytoplasma belong to the Solanaceae family including tomato, eggplant and pepper which play an important role in the agriculture economics of Moldova. Our previous research confirmed the presence of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ (16SrXII-A subgroup) in tomatoes and also identified insect vectors. In this communication, we present for the first time in Moldova the results of molecular diagnosis of association of ‘Ca. P. solani’ in 4% of the analyzed sweet pepper samples. ‘Ca. P. asteris’ group was absent in the pepper field.

Cuvinte-cheie
‘Candidatus Phytoplasma solani’ group, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ group, sweet pepper, nested PCR.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Phytoplasma testing in sweet pepper in Moldova</p>">
<meta name="citation_author" content="Zamorzaeva Irina">
<meta name="citation_author" content="Bahşiev Aighiuni">
<meta name="citation_publication_date" content="2021">
<meta name="citation_collection_title" content="Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 7">
<meta name="citation_firstpage" content="112">
<meta name="citation_lastpage" content="114">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/112-114_25.pdf">