Prevalence of Cryptosporidium parvum protozoa in humans and animals in Iasi county, Romania with the establishment of zoonotic risk
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
483 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-10 14:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
593.1”(498) (1)
Zoologie (899)
SM ISO690:2012
MIRON, Liviu Dan, MATIUȚ, Simona, IVĂNESCU, Larisa Maria. Prevalent,a protozoarului Cryptosporidium parvum la om și animale în județul Iași, România cu stabilirea riscului zoonotic. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2021, nr. 1(11), pp. 155-164. ISSN 2537-6284. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v11i1.155-164
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Prevalence of Cryptosporidium parvum protozoa in humans and animals in Iasi county, Romania with the establishment of zoonotic risk

Prevalent,a protozoarului Cryptosporidium parvum la om și animale în județul Iași, România cu stabilirea riscului zoonotic

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3644.v11i1.155-164
CZU: 593.1”(498)

Pag. 155-164

Miron Liviu Dan, Matiuț Simona, Ivănescu Larisa Maria
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2021


Rezumat

The study aimed to establish the prevalence of cryptosporidiosis in pets, farm animals and humans in order to establish the zoonotic risk of this infection. The results show that cryptosporidiosis is underdiagnosed, as co-infections are common, and for diagnosis, the Ziehl-Neelsen stained smear technique is required, which is specific only to this protozoan, the symptoms being often attributed to another associated pathogen. The general conclusions show a high prevalence of the protozoan Cryptosporidium sp. in nature, the source of infestation is represented by pets (dogs, cats), farm animals-cattle and humans. For all categories, a common source of contamination is the tap water and food contaminated with cysts. A high risk of transmission of cryptosporidiosis through breast milk has been shown for calves

Studiul a avut în vedere stabilirea prevalentei criptosporidiozei la animalele de companie, la cele de ferma si om urmarind stabilirea riscului zoontic al acestei infectii. Rezultatele arata ca criptosporidioza este subdiagnosticata, întrucât coinfectiile sunt frecvente, iar pentru diagnostic, este necesara tehnica frotiului colorat Ziehl-Neelsen care este specific doar acestui protozoar, simptomatologia fiind atribuita de multe ori altui patogen asociat. Concluziile generale arata o prevalenta ridicata a protozoarului Cryptosporidium sp. în natura, sursa de infestatie fiind reprezentata de animalele de companie (câini, pisici), animalele de ferma-bovinele si omul. Pentru toate categoriile luate în calcul, o sursa de contaminare comuna o reprezinta apa potabila de la robinet si alimentele contaminate cu chisti. Pentru vitei s-a demonstrat un risc ridicat a transmiterii criptosporidiozei prin laptele matern.

Cuvinte-cheie
cryptosporidiosis, source of contamination,

criptosporidioza, sursa de contaminare

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-139592</doi_batch_id>
<timestamp>1720991098</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)</full_title>
<issn media_type='print'>25376284</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>1(11)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Prevalent,a protozoarului Cryptosporidium parvum la om și animale &icirc;n județul Iași, Rom&acirc;nia cu stabilirea riscului zoonotic</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Liviu Dan</given_name>
<surname>Miron</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Simona</given_name>
<surname>Matiuț</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Larisa Maria</given_name>
<surname>Ivănescu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>155</first_page>
<last_page>164</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.36120/2587-3644.v11i1.155-164</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>