Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - ass. nova (Carpinion betuli Issler 1931) in the Republic of Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
165 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-26 15:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
630*22(478) (1)
Silvicultură (263)
SM ISO690:2012
PÎNZARU, Pavel. Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - ass. nova (Carpinion betuli Issler 1931) in the Republic of Moldova. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), pp. 88-103. ISSN 2537-6284.
10.36120/2587-3644.v11i1.88-103
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - ass. nova (Carpinion betuli Issler 1931) in the Republic of Moldova

Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - asociatie noua (Carpinion betuli Issler 1931) în Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v11i1.88-103
CZU: 630*22(478)

Pag. 88-103

Pînzaru Pavel12
 
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2021


Rezumat

This article describes the phytocoenoses dominated by Carpinus betulus L. found in the cliff zone of the Republic of Moldova, which have been grouped in a new association Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru ass. nova, of the alliance Carpinion betuli Issler 1931, order Fagetalia sylvaticae Pawlowski 1928, class QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. The association has been described on the basis of 30 relevés prepared by the author. Characteristic species of this association: Carpinus betulus, Asplenium trichomanes, A. scolopendrium, Cystopteris fragilis, Hepatica nobilis, Scrophularia vernalis, Polypodium vulgare.

În aceasta lucrare fitocenozele dominate de Carpinus betulus L. din zona de stâncarii din Republica Moldova sunt grupate într-o asociatie noua Asplenio trichomanisCarpinetum betuli Pînzaru ass. nova, din alianta Carpinion betuli Issler 1931, ordinul Fagetalia sylvaticae Pawlowski 1928, clasa QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. Asociatia este descrisa pe baza a 30 relevee efectuate de autor. Specii caracteristice asociatiei: Carpinus betulus, Asplenium trichomanes, A. scolopendrium, Cystopteris fragilis, Hepatica nobilis, Scrophularia vernalis, Polypodium vulgare.

Cuvinte-cheie
Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli ass. nova, characteristics of phytocoenoses, Ecology, range, Republic of Moldova,

Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli ass. nova, caracteristica fitocenozelor, ecologia, răspândirea, Republica Moldova