Valorisation of antioxidants in fruit and berry juices
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
150 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-16 11:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
542.06:663.813 (1)
Chimie practică de laborator. Chimie de preparare și experimentală (112)
Ingredienți principali pentru amestecarea băuturilor. Sucuri de fructe și legume. Siropuri. Lichioruri. Băuturi ușoare (9)
SM ISO690:2012
CALMUŢCHI, Lidia; MELENTIEV, Eugenia; STAȚIUC, Iulia. Valorisation of antioxidants in fruit and berry juices. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), pp. 7-15. ISSN 2537-6284.
10.36120/2587-3644.v11i1.7-15
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Valorisation of antioxidants in fruit and berry juices

Valorificarea substantelor antioxidante în sucurile de fructe si pomusoare

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v11i1.7-15
CZU: 542.06:663.813

Pag. 7-15

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Stațiuc Iulia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2021


Rezumat

Juices extracted from fruits and berries are the most indicated antioxidant foods, because they provide cells and tissues with all the nutrients which are necessary for the vital activity of the human body. Antioxidant foods help reduce oxidative stress, neutralize free radicals and protect the body from their action. The anticancer properties of juices as antioxidant foods are related to the precious content of antioxidants. In this research paper are represented the results of spectrophotometric research on the content of antioxidant substances: anthocyanins, flavonoids, vitamin C, total polyphenols, the Folin-Ciocalteu index and the valorization of the antioxidant activity of some fruit and berry juices.

Sucurile extrase din fructes, i pomus, oare sunt cele mai indicate produse alimentare antioxidante, deoarece furnizeaza celulelors, it, esuturilor toate elementele nutritive necesare activitat,ii vitale a organismului uman. Alimentele antioxidante contribuie la reducerea stresului oxidativ, la neutralizarea radicalilor liberi s, i protejeaza organismul de act,iunea lor. Proprietat,ile anticancirogene ale sucurilor ca alimente antioxidante sunt legate exact de cont,inutul pret,ios al antioxidant,ilor. În articol sunt prezentate rezultatele cercetarii spectrofotometrice a cont,inutului de substant,e antioxidante: antociane, flavonoide, vitamina C, polifenolii totali, indicele Folin-Ciocalteus, i valorificarea activitat,ii antioxidante a unor sucuri de fructes, i pomus, oare.

Cuvinte-cheie
Antioxidant foods, Anthocyanins, cyanidin-3-glycoside, flavonoids, quercetin, spectrophotometric method, fruit juices, polyphenolic compounds, antioxidants, Antioxidant activity, valorization,

Alimente antioxidante, antociane, cianidin-3-glicozida, flavonoide, quarcetina, metoda spectrofotometrică, sucuri de fructe, compus, i polifenolici, antioxidant, I, activitate antioxidantă, valorificare